Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Ôn tập về các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân - Tiết 1: Phương pháp đổi vi phân

2.

BTVN - Ôn tập về bài toán giải phương trình tìm số phức

3.

BTVN - Ôn tập về Tọa độ điểm và vectơ

4.

BTVN - Đề ôn tập cuối học kì 2 - Đề số 1

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK2 Toán 12

1. Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Số đề thi: 10 Đã phát hành

2. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

5. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com