Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 6

Đề thi online Môn Toán lớp 6

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK2 Toán 6 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Năm học 2021 – 2022

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Các bài toán về đếm số, chữ số

2.

BTVN - Viết tập hợp, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu

3.

BTVN - Thực hiện phép tính - Tiết 1

4.

BTVN - Ôn tập chuyên đề - Phân số

5.

BTVN - Tính đối xứng của hình phẳng

[S1+] - Cô Yến - Toán 6 - Nâng cao - Năm 2023

6. Số nguyên tố. Hợp số

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Số chính phương

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Số nguyên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

9. Phân số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

10. Hình học trực quan

Số đề thi: 4 Đã phát hành

11. Hình học phẳng

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Giá trị tuyệt đối

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Các bài toán thực tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Nguyên lí Dirichle

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com