Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

[S4] - Thầy Tùng - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Hóa học năm 2022

1.

BTVN - Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

2.

BTVN - Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

3.

BTVN - Dãy điện hóa

4.

BTVN - Tổng ôn bài tập thủy luyện

5.

BTVN - Tổng ôn điện phân – ăn mòn kim loại

6.

BTVN - Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – nhiệt phân

7.

BTVN - Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – nước cứng

8.

BTVN - Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

9.

BTVN - Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ

10.

BTVN - Tổng ôn bài toán hiđroxit lưỡng tính

11.

BTVN - Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

12.

BTVN - Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

13.

BTVN - Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

14.

BTVN - Các chất phản ứng được với H2

15.

BTVN - Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

16.

BTVN - Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

17.

BTVN - So sánh tính axit, bazơ, nhiệt độ sôi

18.

BTVN - Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

19.

BTVN - Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

20.

BTVN - Tổng ôn nhận biết – tinh chế

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com