Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 101: Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 16,73 gam

B. 8,78 gam

C. 20,03 gam

D. 25,50 gam

Câu 102: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt

B. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức

C. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit

D. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng

Câu 103: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-5N (n ≥ 6)

B. CnH2n+1N (n ≥ 2)

C. CnH2n-1N (n ≥ 2)

D. CnH2n+3N (n ≥ 1)

Câu 104: Cho các chất hữu cơ: CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y). Tên thay thế của X và Y lần lượt là

A. propan–1–amin và axit 2–aminopropanoic

B. propan–1–amin và axit aminoetanoic

C. propan–2–amin và axit aminoetanoic

D. propan–2–amin và axit 2–aminopropanoic

Câu 105: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là

A. 1 và 2

B. 1 và 1

C. 2 và 1

D. 2 và 2

Câu 106: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit

B. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân

C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit

D. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

Câu 107: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 320

B. 50

C. 200

D. 100

Câu 108: Alanin có công thức là

A. C6H5-NH2

B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH

D. H2N-CH2-CH2-COOH

Câu 109: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

A. Axit aminoaxetic

B. Axit α-aminopropionic

C. Axit α-aminoglutaric

D. Axit α,ε-điaminocaproic

Câu 110: Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com