Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong  các  dung  dịch:  C6H5-CH2-NH2,  H2N-CH2-COOH,  H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,  C6H5NH2  số dung dịch làm xanh quỳ tím là

Câu hỏi số 22:

Câu nào sau đây là đúng : Tripeptit là hợp chất 

Câu hỏi số 23:

Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A  thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là

Câu hỏi số 24:

Cho sơ đồ: 

X và Y (X, Y là các chất hữu cơ) lần lượt là

Câu hỏi số 25:

Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A  thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là:

Câu hỏi số 26:

Trong số các phát biểu sau về anilin:

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Tính bazơ của anilin rất yếu và yếu hơn NH3.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. Các phát biểu đúng là:

Câu hỏi số 27:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 28:

Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

Câu hỏi số 29:

Cho hợp chất H3N+ - CH(COOH) – COO- tác dụng với các chất sau: HNO2,CH3OH (dư)/HCl, NaOH dư, CH3COOH, CuO. Số phản ứng xảy ra là

Câu hỏi số 30:

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com