Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 31: Thủy phân hoàn toàn m gam tetratapeptit (tạo bởi các aminoaxit cùng dãy đồng đẳng của glyxin) cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được 50 gam muối. Giá trị của m là

A. 37

B. 25,6

C. 35,8

D. 36,4

Câu 32: X là este của glyxin và có khối lượng phân tử bằng 89. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư. Hơi ancol bay ra cho đi qua ống đựng CuO đun nóng rồi lấy sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương thấy có 8,64 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 1,78 gam

B. 3,56 gam

C. 2,67 gam

D. 2,225 gam

Câu 33: Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3, Cl2, H2O2, FeCl3, AgNO3 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 34:                 Số chất amin có CTPT C6H15N có phản ứng với HNO2/HCl là

A. 30

B. 31

C. 32

D. 29

Câu 35: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 36: X là hợp chất có công thức phân tử CH8O3N2 .Cho X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm . Cô cạn dung dịch thu được chất rắn T .Chất rắn T có M bằng

A. 106

B. 100

C. 85

D. 68

Câu 37: Cho 9,3 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch KOH 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được một chất khí làm quỳ tím ẩm đổi thành xanh và dung dịch Y chỉ chứa chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 10,375 gam.  

B. 9,950 gam

C. 13,150 gam.

D. 10,350 gam.

Câu 38: Khi thủy phân hoàn toàn một tetrapeptit X mạch hở chỉ thu được amino axit chứa 1 nhóm-NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được 34,95 gam muối. Giá trị của m là

A. 21,15

B. 24,30

C. 22,95

D. 21,60

Câu 39: Phát biểu sau đây không đúng

A. Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit-CO-NH được gọi là đipeptit

B. các peptit đều là các chất rắn , nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước

C. Peptit mạch hở phân tử chứa hai gốc α-aminoaxit được gọi là đipeptit

D. Các peptit mà phân tử chứa từ 11 đến 50 gốc α-aminoaxit được gọi là poipeptit

Câu 40: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm 3 α-aminoaxit: Glyxin, alanin và valin là

A. 4

B. 6

C. 12

D. 9

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com