Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Khẳng định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 32:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 33:

Số amin ứng với công thức phân tử C4H11N mà khi cho vào dung dịch HNO2 không có khí bay ra là 

Câu hỏi số 34:

Số đồng phân của amin ứng với CTPT C3H9N  là: 

Câu hỏi số 35:

Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino

Câu hỏi số 36:

Một heptapeptit có công thức: Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này thu được tối đa mấy loại peptit có aminoaxit đầu N là phenylalanin (Phe)? 

Câu hỏi số 37:

Trường hợp nào sau đây có hiện tượng đổi màu liên quan đến tính chất hóa học của gluxit? 

Câu hỏi số 38:

Có n chất hữu cơ mạch hở tương ứng công thức phân tử C_{4}H_{11}N . Giá trị của n là

Câu hỏi số 39:

Trong 4 chất sau : CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2; ( CH3)2NH , chất có lực Ba zơ mạnh nhất là:

Câu hỏi số 40:

Polime bị thuỷ phân tạo ra a - amino axit là :

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com