Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần?

(1) C6H5NH2                                            

(2) C2H5NH2                        

(3) (C6H5)2NH                               

(4) (C2H5)2NH                                     

(5) NaOH                          

(6) NH3

Câu hỏi số 42:

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là?

Câu hỏi số 43:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 44:

Dung dịch các chất sau có cùng nồng độ mol/lít: glyxin (1), lysin (2) và axit oxalic (3). Giá trị pH của các dung dịch trên tăng dần theo thứ tự là: 

Câu hỏi số 45:

Tên gọi của hợp chất có công thức H2N – [CH2]4 – CH(NH2) – COOH là 

Câu hỏi số 46:

Thủy phân hoàn toàn 1 tetrapeptit X thu được 2 mol glyxin,1 mol alanin,1 mol valin. Số đồng phân cấu tạo của peptit X  là: 

Câu hỏi số 47:

amin có công thức phân tử C6H15N không tạo bọt khí với axit nitrơ ở nhiệt độ thường là: 

Câu hỏi số 48:

Số đipeptit mạch hở tối đa có thể tạo ra từ một dung dịch gồm: H2NCH2CH2COOH,

CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2COOH là 

Câu hỏi số 49:

Số tripeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp các \alpha-amino axit: glyxin, alanin, phenylalanin và valin mà mỗi phân tử đều chứa 3 gốc amino axit khác nhau là

Câu hỏi số 50:

Khẳng định nào sau đây không đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com