Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Số đồng phân của amin ứng với CTPT C3H9N  là: 

Câu hỏi số 52:

Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino

Câu hỏi số 53:

Cho 9 gam một aminoaxit A (phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được 13,56 gam muối. A là:

Câu hỏi số 54:

Cho 17,7g một ankyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7g kết tủa. Công thức của ankyl amin là: 

Câu hỏi số 55:

Một heptapeptit có công thức: Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này thu được tối đa mấy loại peptit có aminoaxit đầu N là phenylalanin (Phe)? 

Câu hỏi số 56:

Trường hợp nào sau đây có hiện tượng đổi màu liên quan đến tính chất hóa học của gluxit? 

Câu hỏi số 57:

Có n chất hữu cơ mạch hở tương ứng công thức phân tử C_{4}H_{11}N . Giá trị của n là

Câu hỏi số 58:

Cho chất X ( RNH2COOH) tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HC1 1,25M thu được 15,35 gam muối. Phân tử khối của X có giá trị là:M_{X}

Câu hỏi số 59:

Trộn 0,15 mol CH2(NH2)COOCH3 với 200 gam dung dịch NaOH 4% rồi đun cho tới khô được m gam cặn khan. Giá trị của m là :

Câu hỏi số 60:

Trong 4 chất sau : CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2; ( CH3)2NH , chất có lực Ba zơ mạnh nhất là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com