Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

Câu hỏi số 52:

Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

Câu hỏi số 53:

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành

Câu hỏi số 54:

Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

Câu hỏi số 55:

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Câu hỏi số 56:

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

Câu hỏi số 57:

Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

Câu hỏi số 58:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Câu hỏi số 59:

Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với

Câu hỏi số 60:

Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com