Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Số nhóm amin (NH2) có trong một phân tử axit aminoaxetic là

Câu hỏi số 62:

Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

Câu hỏi số 63:

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Câu hỏi số 64:

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

Câu hỏi số 65:

Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

Câu hỏi số 66:

Phát biểu không đúng là:

Câu hỏi số 67:

Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

Câu hỏi số 68:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Câu hỏi số 69:

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là

Câu hỏi số 70:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com