Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 71: Khi thủy phân một octanpetit X có công thức cấu tạo là Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Gly thì thu được bao nhiêu tripeptit có chứa Gly?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 72: Ảnh hưởng của nhóm amino đến gốc phenyl trong phân tử anilin được thể hiện qua phản ứng giữa anilin với

A. dung dịch Br2 và dung dịch HCl

B. dung dịch HCl

C. dung dịch Br2

D. dung dịch NaOH

Câu 73: Cho 9,3 gam một ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Ankylamin đó là

A. CH3NH2

B. C3H7NH2

C. C4H9NH2

D. C2H5NH2

Câu 74: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dd HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,50

B. 0,70

C. 0,65

D. 0,55

Câu 75: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 76: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3

B. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2

C. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2

D. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3

Câu 77: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 200

B. 100

C. 150

D. 50

Câu 78: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. H2NCH(CH3)COOH

B. C2H5OH

C. C6H5NH2

D. CH3COOH

Câu 79: Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

A. anilin

B. etylamin

C. metylamin

D. đimetylamin

Câu 80: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành

A. đỏ

B. vàng

C. xanh

D. nâu đỏ

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com