Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 81: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

A. vàng

B. tím

C. xanh

D. đỏ

Câu 82: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Glucozơ

B. Metylamin

C. Etyl axetat

D. Saccarozơ

Câu 83: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

A. Phenylamin

B. Propylamin

C. Etylamin

D. Metylamin

Câu 84: Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

A. Etanol

B. Glyxin

C. Anilin

D. Metylamin

Câu 85: Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

A. 9,0

B. 4,5

C. 13,5

D. 18,0

Câu 86: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. C6H5NH2

D. CH3NHCH3

Câu 87: Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với

A. Mg(OH)2

B. KCl

C. NaCl

D. Cu(OH)2

Câu 88: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 89: Số nhóm amin (NH2) có trong một phân tử axit aminoaxetic là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 90: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com