Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 1: Dãy sắp xếp các chất (C6H5)2NH (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), CH3NH2 (4), (CH3)2NH (5), C2H5NH2 (6) theo thứ tự tăng dần tính bazơ từ trái sang phải là:

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (6) < (5)

B. (3) < (2) < (1) < (4) < (5) < (6)

C. (6) < (5) < (4) < (3) < (2) < (1)

D.  (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6)

Câu 2: Cho dãy các chất : C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Sau khi làm thí nghiệm xong về anilin, trước khi tráng bằng nước nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch NH3

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaCl

Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây không đúng?

A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng

B. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.

C. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu tím xanh.

D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi PVC cháy.

Câu 5: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

A. H2N-CH2-COOH,  H2N-CH2-CH2-COOH

B. H2N-CH2-COOH,  H2N-CH(CH3)-COOH

C. H3N+-CH2-COOHCl-,  H3N+-CH2-CH2-COOHCl-

D. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+ - CH(CH3)-COOHCl-

Câu 6: Cho 2 amin mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C3H9N, C4H11N . Có tổng số đồng phân amin bậc một là:

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 7: Có các dd riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COONa, C2H5-NH2, ClH3N-CH2-COOH, CH3COONa. Số lượng các dd có pH >7 là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 8: Hiện tượng hóa học nào sau đây được mô tả không đúng?

A. Nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện

B. Đưa đũa thủy tinh vừa nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đậm đặc thì xung quanh đũa thủy tinh bay lên một làn khói trắng

C. Cho dung dịch NaNO2 vào dung dịch glyxin, sau đó thêm vài giọt dung dịch axit axetic vào thì thấy có bọt khí không màu bay lên

D. Cho từ từ đến dư dung dịch CH3NH2 vào dung dịch FeCl3 thì lúc đầu có kết tủa nâu đỏ xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần đến hết

Câu 9: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 10: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.

B. 5 amin.

C. 6 amin.

D. 7 amin.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com