Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Số đồng phân axit và este có công thức phân tử C4H8O2 là 

Câu hỏi số 22:

Tiến hành sản  xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là:

Câu hỏi số 23:

Dãy nào sau đây sắp xếp các chất theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi? 

Câu hỏi số 24:

Trong các tên gọi dưới đây , tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(NH2)-COOH :

Câu hỏi số 25:

Cho 4,5 kg glucozơ lên men, hiệu suất 60% thoát ra V lít C02 đktc .Giá trị của V là:

Câu hỏi số 26:

Cho a gam một axit đơn chức phản ứng vừa đủ với  \frac{a}{2}  gam Na. Axit đó là 

Câu hỏi số 27:

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

Câu hỏi số 28:

Hợp chất hữu cơ Y là một anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát CnH2nO. Tổng số liên kết σ trong một phân tử Y là:

Câu hỏi số 29:

Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là

Câu hỏi số 30:

Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com