Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là 

Câu hỏi số 22:

Cho các phát biểu sau: Anđehit chỉ thể hiện tính khử ; Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra ancol bậc một ; Axit axetic không tác dụng được với Cu(OH)2 ; Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic ; Nguyên liệu để sản xuất axit axetic theo phương pháp hiện đại là metanol.  Số phát biểu đúng là 

Câu hỏi số 23:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, etyl axetat, metyl acrylat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng(dư), đun nóng sinh ra ancol là: 

Câu hỏi số 24:

Cho sơ đồ: 

X có thể là chất nào sau đây:

Câu hỏi số 25:

Dãy gồm các chất có thể trực tiếp tạo ra axit axetic là:

Câu hỏi số 26:

Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột => X => Y => Axit axetic. X và Y lần lượt là 

Câu hỏi số 27:

Chất nào dưới đây không thể điều chế axit axetic chỉ bằng một phản ứng? 

Câu hỏi số 28:

Phương pháp hiện đại dùng để điều chế axetanđehit là:

Câu hỏi số 29:

Cho các axit: CH3COOH (1), ClCH2COOH (2), C2H5COOH (3), FCH2COOH (4). Dãy được sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần từ trái sang phải của các axit trên là:

Câu hỏi số 30:

Người ta có thể điều chế metanol theo các cách sau:

(1) CH4 \xrightarrow[xt,t^{o}]{+H_{2}O} CO \xrightarrow[xt,t^{o},p]{+H_{2}} CH3OH

(2) 2CH4 + O2 \xrightarrow[]{xt,t^{o},p} 2CH3OH

(3) CH4 \xrightarrow[1:1]{+Cl_{2}(as)} CH3Cl \xrightarrow[t^{o}]{+NaOH} CH3OH

(4) CH3COOCH3 + NaOH \xrightarrow[t^{o}]{ } CH­3COOH + CH3OH

Trong công nghiệp, metanol được sản xuất theo các cách

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com