Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch  NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3/NH3 . Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn  1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít ở đktc. CTCT của X là:

Câu hỏi số 32:

Đốt cháy hoàn toàn  x gam hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít CO2 đktc và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa x,y và V là:

Câu hỏi số 33:

Cho 7g axit cacboxylic đơn chức X vào dung dịch chứa 7g KOH thì thu được dung dịch chứa 11.75 g chất tan.Vậy CT của X là

Câu hỏi số 34:

Cho 13,6 gam hỗn hợp X gồm 2 axit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp của nhau, phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 15,28 gam chất rắn. Hãy tìm công thức cấu tạo của 2 axit trên.

Câu hỏi số 35:

Hiđro hoá hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp X chứa hai anđehit đơn chức, hở (trong mỗi phân tử chứa không quá 2 liên kết p) cần vừa đủ 0,4 mol H2 và thu được hai ancol no Y. Đốt cháy hoàn toàn Y và sục sản phẩm cháy vào 163,6 gam dung dịch NaOH 40%, sau phản ứng nồng độ của NaOH còn lại là 12,72%. Tên gọi của hai anđehit là:

Câu hỏi số 36:

Một hợp chất hữu cơ X chứa 87.805% C và 12.195%H về khối lượng. Biết 8.2 gam X khi tác dụng với AgNO3/NH3 dư tạo ra 18.9 gam kết tủa vàng. Số CTCT có thề thoả mãn các tính chất trên của X là : 

Câu hỏi số 37:

Cho một axit đơn chức tác dụng vừa đủ với  Na  thu được muối, đốt muối trong O2 vừa đủ thu được 0,1 mol Na2CO3 và 0,3 mol CO2 và m gam nước. Giá trị m là:

Câu hỏi số 38:

Chia 0,4 mol anđehit A mạch hở thành 2 phần bằng nhau :

- P1 tác dụng hoàn toàn với hiđro phải dùng hết 8,96  lít H2 ở đktc.

- P2 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 , đun nóng thu được 43,2 gam Ag

MA  < 74 .  Số chất A thoả mãn đề bài  là (không kể đồng phân hình học):

Câu hỏi số 39:

Đốt cháy hỗn hợp no, mạch hở  X (axit và andehit có cùng số C) thu được nH2O = nX. Nếu cho X phản ứng với AgNO3/NH3 thu được nAg = 2nX. Phần trăm O trong axit là:

Câu hỏi số 40:

Đốt cháy hoàn toàn 26,8 gam chất hữu cơ A chỉ thu được sản phẩm gồm 8,8 gam CO­­2 và 21,2 gam Na2CO3. % khối lượng C, Na, O trong A lần lượt là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com