Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp tạo ra axit axetic là

Câu hỏi số 32:

Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?

Câu hỏi số 33:

Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là:

Câu hỏi số 34:

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

Câu hỏi số 35:

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

Câu hỏi số 36:

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Câu hỏi số 37:

Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra ancol?

Câu hỏi số 38:

Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)?

Câu hỏi số 39:

Cho sơ đồ chuyển hoá: C3H6 \dpi{100} \xrightarrow[]{dung dich Br_{2}}\dpi{100} \xrightarrow[]{NaOH}\dpi{100} \xrightarrow[]{CuO,t^{0}}\dpi{100} \xrightarrow[]{O_{2},xt}\dpi{100} \xrightarrow[]{CH_{3}OH,t^{0},xt} E (Este đa chức). Tên gọi của Y là

Câu hỏi số 40:

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl \dpi{100} \overset{KCN}{\rightarrow}\dpi{100} \xrightarrow[]{H_{3}O^{+},t^{0}} Y Trong sơ đồ trên, X và Y lần lượt là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com