Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Đốt cháy hoàn toàn a mol chất X (chứa C, H, O) có mạch cacbon không phân nhánh thu được b mol CO2 và c mol H2O (c = b – a). Cho 7,92 gam X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 2,688 lít CO2 (đktc). Tên của X là

Câu hỏi số 32:

Hóa hơi 31,04 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức X và một axit no, đa chức Y (Y có mạch cacbon không phân nhánh) và số mol của X lớn hơn của Y, thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 11,2 gam N2 ( đo trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 42,24 gam CO2. Thành phần phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu bằng

Câu hỏi số 33:

Cho 4,06 gam anđehit X, mạch hở tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Toàn bộ lượng Ag thu được cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 3,248 lít khí (đktc). Mặt khác cho 4,06 gam X tác dụng với H2 dư (Ni, t0) thu được m gam chất hữu cơ Y (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tỉ khối hơi của X so với N2 nhỏ hơn 4). Giá trị của m là

Câu hỏi số 34:

X là một anđehit mạch hở. Để tác dụng hoàn toàn với V lít hơi X cần tối đa 3V lít H2 (Ni, t0) thu được chất hữu cơ Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư thu được V lít H2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 44 gam CO2 và 9 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Công thức của X và giá trị của m lần lượt là

Câu hỏi số 35:

Hỗn hợp X gồm có 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối hơi của Y so với He bằng \frac{95}{12}. Mặt  khác dẫn toàn bộ hỗn hợp Y qua dung dịch nước Brthì làm mất màu vừa đủ a mol  Br2  giá trị của a là

Câu hỏi số 36:

Hỗn hợp X gồm 2 anđehit. Cho 11,6 gam X tác dụng với dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag kết tủa. Hiđro hóa hoàn toàn 11,6 gam X cần dùng vừa hết 6,72 lít khí H2(đktc). Các anđehit trong X là:

Câu hỏi số 37:

Hỗn hợp X gồm hai anđêhit đơn chức Y và Z (biết  phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 2,835 gam X tác dụng với 1 lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 27,54 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ lượng E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 1,176 lít khí (đktc) T không màu. Tên của Z là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com