Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Bài tập luyện

Câu 41: Cho các chất sau đây :

(1) C2H5OH;     

(2)  C2H5Cl ;            

(3)  C2H2 ;            

(4) CH2  =  CH2   ;          

(5) CH3 – CH3 ;

(6)  CH3 - COOCH= CHCl:          

(7) CH2= CHCl    ; 

(8) CH2OH-CH2OH  ;   

(9) CH3-CHCl2   

Trong điều kiện thích hợp từ những chất nào có thể điều chế trực tiếp được  CH3CHO?           

A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; ( 7) ; ( 8) ; (9 ) 

B. (1) ; (3) ;  (4) ; (5) ;  (6) ; (8)

C. (1); (3) ; (4); (7) ; (8) ; ( 9)

D. (2) ; (3) ; (4) ; (5) ;  (6 ) ; (9)

Câu 42: Hidro hóa hoàn toàn  andehit X thu được ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn  Y thu được  CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol CO: số mol H2O = 2:3 và số mol O2 đã đốt cháy gấp 2,5 lần số mol X đã đốt cháy. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?

A. 10,8  

B. 43,2  

C. 21,6  

D. 32,4

Câu 43: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch  NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3/NH3 . Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn  1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít ở đktc. CTCT của X là:

A. CH3COOCH3

B. O=CH-CH2-CH2OH

C. HCOO-CHO

D. HCOOC2H5

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn  x gam hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít CO2 đktc và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa x,y và V là:

A. V= \frac{28}{95}(x-62y)

B. V = \frac{28}{55}(x+30y)

C. V=\frac{28}{95}(x+62y)

D. V=\frac{28}{55}(x-30y)

Câu 45: Trong công nghiệp, để sản xuất glixerol người ta đi theo sơ đồ nào?

A. Propan → propyl clorua → propanol → glixerol

B. Propen → anlyl clorua → 1,3-điclo - 2-hidroxyl propan → glixerol

C. Propen → 1,2 điclopropan → 1,2,3-triclopropan → glixerol

D. Propan → 1,2,3-triclopropan → glixerol

Câu 46: Chỉ từ C2H2 để điều chế được CH3COOC2H5 cần tiến hành tối thiểu bao nhiêu phản ứng?

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 47:  

Trong các sơ đồ dưới đây thì sơ đồ thường dùng để tổng hợp ancol etylic trong công nghiệp là

A. C2H4 → C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH

B. C2H4 → C2H5Cl → C2H5OH

C. CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH

D. C2H4 → C2H5OH

Câu 48: Cho sơ đồ:  X →  Y → C2H5OH

Với X, Y là những  hợp chất hữu cơ chỉ chứa các nguyên tố C, H hoặc các nguyên tố C, H,O với số nguyên tử  C ≤ 2; X,Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X,Y có thể có là?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 49: Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH → X → Y → HOOC- COOH

Chất Y có thể là:

A. Etanđial

B. Etanđiol

C.  Etilen

D.  Axetilen

Câu 50: Hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO. Khí oxy hóa (hiệu suất 100%) m gam X thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng có dY/X=a, giá trị của a là:

A. 1,45<a<1,5

B. 1,36<a<1,53

C. 1,62<a<1,75

D.  1,26<a<1,47

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com