Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Cho anđehit X tác dụng vơi dung dịch AgNO3/NH3 rồi axit hóa thì thu được axit cacboxylic Y. Hiđro hóa hoàn toàn X thu được ancol Z. Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu được este G có công thức phân tử là C6H10O2. Công thức cấu tạo của X là:  

Câu hỏi số 52:

Công thức đơn giản nhất của một axit no, đa chức (C3H4O3)n. Công thức cấu tạo thu gọn của axit đó là:  

Câu hỏi số 53:

Đun nóng 2 chất hữu cơ X, Y có công thức phân tử là C5H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 muối natri của 2 axit C3H6O2 (X1) và C3H4O2 (Y1) và hai sản phẩm khác tương ứng là X2 và Y2. Tính chất hóa học nào giống nhau giữa X2 và Y2

Câu hỏi số 54:

Phải thực hiện ít nhất bao nhiêu phản ứng để chuyển hoá CH3CHO thành C2H2

Câu hỏi số 55:

Cho sơ đồ phản ứng sau:  axit isobutiric

Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ khác nhau và X chưa no. Công thức cấu tạo của X là chất nào sau đây?  

Câu hỏi số 56:

Nhóm nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tạo liên kết hyđro giữa các phân tử của mỗi chất trong nhóm đó

Câu hỏi số 57:

Cho các chất ClCH2COOH (a);   BrCH2COOH  (b);  ICH2COOH (c);   FCH2COOH  (d). Chiều tăng dần lực axit của các chất trên là:

Câu hỏi số 58:

Cho sơ đồ sau:  Với mỗi mũi tên là một phản ứng thì X, Y, Z , T lần lượt là:  

Câu hỏi số 59:

Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng?

Câu hỏi số 60:

Cho các chất sau đây : 1) CH3COOH, 2) C2H5OH, 3) C2H2, 4) CH3COONa, 5) HCOOCH=CH2, 6) CH3COONH4, 7) C2H4. Dãy gồm các có thể điều chế ra CH3CHO bằng một phương trình phản ứng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com