Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Lên men a g glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4g. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%, giá trị của a là:

Câu hỏi số 62:

Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng (H = 100%). Anđehit đó là: 

Câu hỏi số 63:

X là một andehit mạch hở có số nguyên tử C trong phân tử nhỏ hơn 4. Cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 /NH3 đun nóng thu được 2 mol Ag; mặt khác 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H2. Phân tử khối của X là:

Câu hỏi số 64:

Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là

Câu hỏi số 65:

Để trung hòa 8,6 gam một axit cacboxylic (X) đơn chức, mạch hở cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Số đồng phân cấu tạo của X là

Câu hỏi số 66:

Để trung hòa m gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng cần 100ml dung dịch NaOH 0,3M. Mặt khác, đem đốt cháy m gam hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng P2O5, bình (2) đựng dung dịch KOH dư thấy khối lượng bình tăng (1) tăng a gam, bình (2) tăng (3,64 + a) gam. Thành phần % khối lượng axit có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn trong X là

Câu hỏi số 67:

Trộn 3,36 gam anđehit đơn chức X với m gam một anđehit đơn chức Y (MX > My) rồi thêm nước vào để được 0,1 lít dung dịch Z với tổng nồng đồ các anđehit là 0,8M. Thêm từ từ dung dịch AgNO3/NH3 dư vào dung dịch Z rồi tiến hành đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

Câu hỏi số 68:

Một hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau cùng dãy đồng đẳng. Lấy m gam hỗn hợp, rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Để trung hòa lượng NaOH còn dư cần thêm vào 25ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 1,0425 gam chất rắn khan. Công thức phân tử của hai axit lần lượt là

Câu hỏi số 69:

Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol propenal (CH2=CH – CHO) và 0,3 mol H2 qua ống sứ đựng Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 12,4. Thành phần % thể tích H2 có trong hỗn hợp Y là

Câu hỏi số 70:

Trong một bình kín chứa một axit no, đơn chức, mạch hở X và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. Công thức phân tử của X là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com