Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Axit, Bazơ và Muối

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Axit, Bazơ và Muối.

Câu hỏi số 31:

Có 4 mệnh đề sau (1) Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong nước dư (2) Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư (3) Hỗn hợp KNO3 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch NaHSO4 dư  (4) Hỗn hợp FeS + CuS↓ (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư Số mệnh đề đúng là

Câu hỏi số 32:

Cho dãy các chất: (NH2)2CO; NH4Cl; (NH4)2SO4; NaHCO3; ZnCl2; FeCl2; KCl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư tạo thành kết tủa sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là

Câu hỏi số 33:

Loại phân bón hóa học có tác dụng kích thích cây cối sinh trưởng, ra nhiều lá, nhiều hoa và phù hợp với các loại đất phèn là

Câu hỏi số 34:

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm KNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và AgNO3, sau phản ứng thu được hỗn hợp sản phầm rắn gồm:

Câu hỏi số 35:

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Cho  dung dịch X lần lượt phản ứng với các chất: Cu, Ag, dung dịch KMnO4, Na2CO3, AgNO3, KNO3. Số trường hợp có phản ứng xảy ra với dung dịch X là

Câu hỏi số 36:

Cho các phản ứng sau:

(1) Fe(OH)2  +  H2SO4 đặc \overset{t^{0}}{\rightarrow}

(2) Fe  +  H2SO4 loãng  →

(3) Fe(OH)3  +  H2SO4 đặc \overset{t^{0}}{\rightarrow}

(4) Fe3O4  +  H2SO4 loãng  →

(5) Cu  +  + H2SO4 loãng  + dung dịch NaNO

(6) FeCO3  +  H2SO4 đặc  \overset{t^{0}}{\rightarrow}

Số phản ứng hóa học trong đó H2SO4 đóng vai trò là chất oxi hóa là

Câu hỏi số 37:

Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 1800C thì thu được khí C2H4 có lẫn CO2 và SO2. Nếu cho hỗn hợp khí đi qua các dung dịch: KMnO4, Ca(OH)2, K2CO3, Br2, NaOH thì số dung dịch có thể dùng để loại bỏ CO2 và SO2 đi được là

Câu hỏi số 38:

Nung hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và NaCl. Kết thúc thí nghiệm thu được 7,8 gam chất rắn khan. khối lượng CaCO3 trong X là

Câu hỏi số 39:

Một dung dịch chứa a mol NaOH được trộn với dung dịch chứa b mol AlCl3. Điều kiện để sau phản ứng có kết tủa là

Câu hỏi số 40:

Hòa tan 0,1 mol phèn nhôm – amoni (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X thì thu được kết tủa Y. Khối lượng kết tủa Y là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com