`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Với các câu hỏi và bài tập tự luận được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa. Đây là dạng bài tập quan trọng có trong các đề thi đại

1000 bài tập chọn lọc môn Sinh theo chuyên đề và dạng có lời giải chi tiết

Bài tập luyện

Câu 1: Đóng góp lớn nhất của học thuyết Đacuyn là:

A. Giải thích sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

B. Đưa ra được khái niệm biến dị cá thể để phân biệt với biến đổi hàng loạt.

C. Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

D. Giải thích được sự hình thành loài mới theo con đường phân li tính trạng.

Câu 2: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng:

A. Cơ quan thoái hóa.

B. Cơ quan tương tự.

C. Cơ quan tương đồng.

D. Phôi sinh học.

Câu 3: Ở một lòai sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phần kiểu gen 0,3RR : 0,4Rr : 0,3rr. Sau một thời gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau đây là đúng?

1. Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không bị tác động của chọn lọc tự nhiên.

2. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

3. Sau thời gian xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng lên 10%.

4. Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

Đáp án đúng là:

A. 1 và 3.

B. 3.

C. 4.

D. 2 và 4.

Câu 4: Ý nghĩa của thuyết tiến hoá bằng các đột biến trung tính là

A. Củng cố học thuyết tiến hoá của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên trong sự hình thành các đặc điểm thích nghi hình thành loài mới.

B. Không phủ nhận mà chỉ bổ sung thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên, đào thải các đột biến có hại.

C. Giải thích hiện tượng đa hình cân bằng trong quần thể giao phối.

D. Bác bỏ thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên, đào thải các đột biến có hại.

Câu 5: Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng?

A. Đầu tiên, tất cả các loài đều giống nhau do có nguồn gốc chung, sau đó trở nên khác nhau do chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau. 

B.  Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau.

C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự nhau dẫn đến sự hình thành hệ động, thực vật giống nhau, các loài đặc trưng là do sự thích nghi với điều kiện địa phương.

D. Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Berinh ngày nay.

Câu 6: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

1 - Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài.

2 - Áp lực chọn lọc tự nhiên.

3 - Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội.

4 - Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít.

5 - Thời gian thế hệ ngắn hay dài.

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 3, 4, 5.

C. 1, 2, 3, 5.

D. 2, 3, 4, 5.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây là cơ quan tương đồng:

A. Ngà voi và sừng tê giác. 

B. Cánh chim và cánh côn trùng.

C. Cánh dơi và tay người.

D. Vòi voi và vòi bạch tuộc. 

Câu 8: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hoá nhỏ:

A. Là quá trình hình thành loài mới.

B. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hoá trên loài. 

C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

D. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể.

Câu 9: Các nhân tố tiến hoá không làm phong phú vốn gen của quần thể là:

A. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên.

B. Đột biến, biến động di truyền.

C. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên.

D. Đột biến, di nhập gen.

Câu 10: Cơ chế làm biến đổi loài khác theo La-Mac:

A. Mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với ngoại cảnh bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan nên lâu dần sẽ hình thành nên những loài khác nhau từ loài tổ tiên ban đầu.

B. Sự thay đổi chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh loài mới.

C. Cơ quan nào hoạt động nhiều sẽ phát triển, cơ quan nào không hoạt động dần dần bị tiêu biến.

D. Các sinh vật luôn phát sinh biến dị cá thể theo nhiều hướng khác nhau, lâu dần làm phát sinh các loài khác nhau.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com