Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31: Vận dụng

Định m sao cho  với  \forall x\in R thì :  \frac{2x^{2}-7x+5}{x^{2}-5x+7}\leq m (1)

Câu hỏi: 106324

Câu hỏi số 32: Vận dụng

Định m sao cho : (m+1)x2 – 2(m+1)x + 4 > 0 ; x ε R  (1)

Câu hỏi: 106323

Câu hỏi số 33: Vận dụng

Định m sao cho : mx2 – 10x – 5 ≤ 0 ; x ε R  (1)

Câu hỏi: 106322

Câu hỏi số 34: Vận dụng

Định m sao cho : x2 – (3m – 2)x + 2m2 – 5m – 2 > 0 ; x ε R

Câu hỏi: 106320

Câu hỏi số 35: Vận dụng

So sánh số a = 1 với các nghiệm của phương trình :

f(x) = (3 – m)x2 –2(2m – 1)x – 2m+5   (1)

Câu hỏi: 106318

Câu hỏi số 36: Vận dụng

So sánh số a = -1 với các nghiệm của phương trình :

f(x) = (m – 1)x2 –mx – 2(m+1) = 0  (1)

Câu hỏi: 106316

Câu hỏi số 37: Vận dụng

Định m để bất phương trình sau có tập nghiệm là R:

1\leq \frac{3x^{2}-mx+5}{2x^{2}-x+1}<5 (1)

Câu hỏi: 106304

Câu hỏi số 38: Vận dụng

Giải hệ bất phương trình 2 ẩn sau :

 

\left\{\begin{matrix} x-y>0\\x-3y<-3 \\ x+y>5 \end{matrix}\right.         (1)

Câu hỏi: 106226

Câu hỏi số 39: Vận dụng

Giải các bất phương trình bậc nhất 2 ẩn và biểu diễn các miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ:

1) x + 3 + 2(2y + 5) < 2( 1 - x)

2) 4(x - 1) + 5(y - 3) > 2x - 9

Câu hỏi: 106225

Câu hỏi số 40: Vận dụng

Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn hệ bất phương trình :

(I)\left\{\begin{matrix} \frac{3x-1}{4}-\frac{3(x-2)}{8}-1>\frac{5-3x}{2}\\ 3-\frac{4x-1}{18}>\frac{x-1}{12}-\frac{4-5x}{9} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 106224

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com