Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41: Vận dụng

Giải hệ bất phương trình :

\left\{\begin{matrix} 2x+1>3x+4 (1)\\5x+3\geq 8x+21 (2) \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 106217

Câu hỏi số 42: Vận dụng

Tìm m để bất phương trình : (m+1)x-m^{2}+m+6>0 (1)

Có tập nghiệm là \left \{ x\in R|x>0 \right \}

Câu hỏi: 106216

Câu hỏi số 43: Vận dụng

Tìm m để bất phương trình sau có tập nghiệm là R :

m(x+1)+m^{2}x\geq 1+m   (1)

Câu hỏi: 106215

Câu hỏi số 44: Vận dụng

Giải và biện luận :

\sqrt{x-1}(x-m+2)>0   (1)

Câu hỏi: 106214

Câu hỏi số 45: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình sau :

\frac{mx-1}{x-m}\leq 1  (1)

2) m > 1 => -1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ -1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v -1 ≤ x

2) m > 1 => 1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ -1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v -1 ≤ x

2) m > 1 => -1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ -1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v 1 ≤ x

2) m > 1 => -1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ 1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v -1 ≤ x

Câu hỏi: 106212

Câu hỏi số 46: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

\frac{(m-3)x}{2m}>\frac{1-x}{2}-\frac{x-1}{m};(m\neq 0)

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x < \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x > \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x > \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x < \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

Câu hỏi: 106211

Câu hỏi số 47: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

\frac{2x+m-1}{x+1}>0   (1)

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > -1

3) m = 3 => x = -1

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > 1

3) m = 3 => x \neq -1

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > -1

3) m = 3 => x \neq -1

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > -1

3) m = 3 => x \neq -1

Câu hỏi: 106210

Câu hỏi số 48: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

\frac{mx+1}{m-1}>\frac{mx-1}{m+1}      (1)            m\neq \pm 1

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -1

3) m = 0  => (2) Vô nghiệm

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -2

3) m = 0  => (2) Vô nghiệm

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -1

3) m = 0  => (2) Vô nghiệm

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -1

3) m = 0  => (2) Vô số nghiệm

Câu hỏi: 106209

Câu hỏi số 49: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

m(x+4)>3mx+2  (1)

Câu hỏi: 106208

Câu hỏi số 50: Vận dụng

Giải và biện luận phương trình theo tham số m :

\left | 2x-1 \right |=x+m   (1)

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = 1

* Khi m = - \frac{1}{2} . Phương trình (1) vô nghiệm.

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = \frac{1}{2}

* Khi m = - 1. Phương trình (1) vô nghiệm.

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = \frac{1}{2}

* Khi m = - \frac{1}{2} . Phương trình (1) vô nghiệm.

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = \frac{1}{2}

* Khi m = - \frac{1}{2} . Phương trình (1) vô nghiệm.

Câu hỏi: 106207

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com