Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

m2x2 < (x+1)(1)

Câu hỏi: 106213

Câu hỏi số 52: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình sau :

\frac{mx-1}{x-m}\leq 1  (1)

2) m > 1 => -1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ -1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v -1 ≤ x

2) m > 1 => 1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ -1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v -1 ≤ x

2) m > 1 => -1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ -1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v 1 ≤ x

2) m > 1 => -1 ≤ x < m

3) -1 < m < 1 =>  x ≤ 1 v m < x

4) m = -1 => đúng \forall x\in R\{-1}

5) m < -1 => x < m v -1 ≤ x

Câu hỏi: 106212

Câu hỏi số 53: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

\frac{(m-3)x}{2m}>\frac{1-x}{2}-\frac{x-1}{m};(m\neq 0)

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x < \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x > \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x > \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

2) 0 < m <  \frac{1}{2}  => x < \frac{m+2}{2m-1}

3) m = \frac{1}{2}   => Vô nghiệm 

Câu hỏi: 106211

Câu hỏi số 54: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

\frac{2x+m-1}{x+1}>0   (1)

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > -1

3) m = 3 => x = -1

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > 1

3) m = 3 => x \neq -1

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > -1

3) m = 3 => x \neq -1

2) m > 3 => x < \frac{1-m}{2} v x > -1

3) m = 3 => x \neq -1

Câu hỏi: 106210

Câu hỏi số 55: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

\frac{mx+1}{m-1}>\frac{mx-1}{m+1}      (1)            m\neq \pm 1

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -1

3) m = 0  => (2) Vô nghiệm

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -2

3) m = 0  => (2) Vô nghiệm

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -1

3) m = 0  => (2) Vô nghiệm

2) m < -1 v 0 < m < 1 => x < -1

3) m = 0  => (2) Vô số nghiệm

Câu hỏi: 106209

Câu hỏi số 56: Vận dụng

Giải và biện luận bất phương trình :

m(x+4)>3mx+2  (1)

Câu hỏi: 106208

Câu hỏi số 57: Vận dụng

Giải và biện luận phương trình theo tham số m :

\left | 2x-1 \right |=x+m   (1)

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = 1

* Khi m = - \frac{1}{2} . Phương trình (1) vô nghiệm.

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = \frac{1}{2}

* Khi m = - 1. Phương trình (1) vô nghiệm.

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = \frac{1}{2}

* Khi m = - \frac{1}{2} . Phương trình (1) vô nghiệm.

* Khi m=-\frac{1}{2} . Phương trình (1) có 1 nghiệm : x = \frac{1}{2}

* Khi m = - \frac{1}{2} . Phương trình (1) vô nghiệm.

Câu hỏi: 106207

Câu hỏi số 58: Vận dụng

Giải bất phương trình sau :

\left | 2x-5 \right |\leq x+1  (1)

Câu hỏi: 106205

Câu hỏi số 59: Vận dụng

Giải bất phương trình sau:

\frac{3x-4}{x-2}>1   (1)

Câu hỏi: 106203

Câu hỏi số 60: Vận dụng

Giải bất phương trình :

\frac{(x-1)^{3}(x+2)^{4}(x+6)}{(x-7)^{3}(2-x)^{2}}\leq 0 (1)

Câu hỏi: 106201

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com