Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61: Vận dụng

Giải bất phương trình:

\frac{x^{2}+2x+5}{x+1}\geq x-3

Câu hỏi: 106200

Câu hỏi số 62: Vận dụng

Giải bất phương trình : (x^{2}-2x+3)^{2}-(x^{2}+x-3)^{2}\geq 0

Câu hỏi: 106199

Câu hỏi số 63: Vận dụng

Giải bất phương trình sau :

\frac{x^{2}+3x-1}{2-x}+x > 0    (1)

Câu hỏi: 106198

Câu hỏi số 64: Vận dụng

Giải bất phương trình :

\frac{2x-5}{3x+2}<\frac{3x+2}{2x-5}   (1)

Câu hỏi: 106197

Câu hỏi số 65: Vận dụng

Giải Bất phương trình :

\frac{4x(3x+2)}{2x+5}>0

Câu hỏi: 106196

Câu hỏi số 66: Vận dụng

Giải Bất phương trình :

(2x-3)(3x-4)(5x+2)>0

Câu hỏi: 106195

Câu hỏi số 67: Vận dụng

Giải Bất phương trình :

25-16x^{2}>8x^{2}-10x  (1)

Câu hỏi: 106193

Câu hỏi số 68: Vận dụng

Giải Bất phương trình sau :

2x(3x-5) > 0

Câu hỏi: 106192

Câu hỏi số 69: Vận dụng

Cho 0 < a < b < 1 . Chứng minh rằng : a^{b}+b^{a}>1

Câu hỏi: 106191

Câu hỏi số 70: Vận dụng

Chứng minh rằng :

1994^{2000}+1995^{2000}\leq 1996^{2000} (1)

Câu hỏi: 106190

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com