Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Câu 21: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  P =  \frac{x^{4}+2x^{2}+2}{x^{2}+1}

A. min P = 0

B. min P = 1

C. min P = 2

D. min P = 3

Câu hỏi : 59040

Câu 22: Cho x, y là hai số thực thoả mãn: (x + y)2 + 7(x + y) + y2 + 10 = 0

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + y + 1

A. min A = 1 và max A = 4

B. min A = 0 và max A = 4

C. min A = -4 và max A = 0

D. min A = -4 và max A = -1

Câu hỏi : 58760

Câu 23: Cho các số dương a, b, c. Chứng minh rằng:

1 < \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a} < 2

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 58686

Câu 24: Cho x > 0, y > 0 và x + y ≥ 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = 3x + 2y + \frac{6}{x} + \frac{8}{y}

A. Min P = 0

B. Min P = 1

C. Mon P = 15

D. Min P = 19

Câu hỏi : 58206

Câu 25: Cho các số a, b, c ϵ [0; 1]. Chứng minh rằng:   a + b2 + c3 – ab – bc – ca ≤ 1

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 58041

Câu 26: Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca ).

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 57889

Câu 27: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=x^{2}-x\sqrt{y}+x+y-\sqrt{y}+1

A. Min P = 0

B. Min P = \frac{1}{2}

C. Min P = \frac{3}{4}

D. Min P = \frac{2}{3}

Câu hỏi : 57873

Câu 28: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b ≤  2\sqrt{2} . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:    P = \frac{1}{a}+\frac{1}{b}

A. Min P = \sqrt{2}

B. Min P = 2

C. Min P = \frac{\sqrt{2}}{2}

D. Min P = \frac{1}{2}

Câu hỏi : 57623

Câu 29: Cho a, b > 0. Chứng minh rằng:

 \frac{1}{a+b+2c}+\frac{1}{a+2b+c}+\frac{1}{2a+b+c} ≤ \frac{1}{4}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})

A. Click để xem lời giải.

Câu hỏi : 57352

Câu 30: Cho hai số x, y thỏa mãn : x2 + y2 – 2xy – 2x + 4y – 7 = 0. Tìm giá trị của x khi y đạt giá trị lớn nhất.

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 4

D. x = 5

Câu hỏi : 56802

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com