Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  P =  \frac{x^{4}+2x^{2}+2}{x^{2}+1}

Câu hỏi: 59040

Câu hỏi số 22:

Cho x, y là hai số thực thoả mãn: (x + y)2 + 7(x + y) + y2 + 10 = 0

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + y + 1

Câu hỏi: 58760

Câu hỏi số 23:

Cho các số dương a, b, c. Chứng minh rằng:

1 < \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a} < 2

Câu hỏi: 58686

Câu hỏi số 24:

Cho x > 0, y > 0 và x + y ≥ 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = 3x + 2y + \frac{6}{x} + \frac{8}{y}

Câu hỏi: 58206

Câu hỏi số 25:

Cho các số a, b, c ϵ [0; 1]. Chứng minh rằng:   a + b2 + c3 – ab – bc – ca ≤ 1

Câu hỏi: 58041

Câu hỏi số 26:

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca ).

Câu hỏi: 57889

Câu hỏi số 27:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=x^{2}-x\sqrt{y}+x+y-\sqrt{y}+1

Câu hỏi: 57873

Câu hỏi số 28:

Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b ≤  2\sqrt{2} . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:    P = \frac{1}{a}+\frac{1}{b}

Câu hỏi: 57623

Câu hỏi số 29:

Cho a, b > 0. Chứng minh rằng:

 \frac{1}{a+b+2c}+\frac{1}{a+2b+c}+\frac{1}{2a+b+c} ≤ \frac{1}{4}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})

Câu hỏi: 57352

Câu hỏi số 30:

Cho hai số x, y thỏa mãn : x2 + y2 – 2xy – 2x + 4y – 7 = 0. Tìm giá trị của x khi y đạt giá trị lớn nhất.

Câu hỏi: 56802

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com