Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Cho a, b là hai số dương thỏa mãn a + b ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F=(a^{3}+b^{3})^{2}+(a^{2}+b^{2})+\frac{3}{2}ab

Câu hỏi: 55772

Câu hỏi số 22:

Chứng minh rằng: a3 + b3 ≥ ab(a + b), với a, b là hai số dương.

Câu hỏi: 55771

Câu hỏi số 23:

Cho số thực x thỏa mãn 0 < x < 1. Chứng minh rằng \frac{2}{1-x}+\frac{1}{x} ≥ 3+2\sqrt{2}

Câu hỏi: 54951

Câu hỏi số 24:

Cho A = a2 + b2 + c2 + d2 + ac + bd. Chứng minh rằng nếu ad – bc = 1 thì A ≥ √3

Câu hỏi: 52094

Câu hỏi số 25:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x2 + xy + y2 – 2x – 3y  + 2010 khi các số thực x, y thay đổi. Giá trị nhỏ nhất đó đạt được tại các giá trị nào của x, y ?

Câu hỏi: 36799

Câu hỏi số 26:

Cho các số thức không âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 3.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=a\sqrt{b}+b\sqrt{c}+c\sqrt{a}-\sqrt{abc}

Câu hỏi: 36742

Câu hỏi số 27:

Cho x, y thỏa mãn x + y = 16. Chứng minh rằng: x2 + xy + y2 ≥ 192

Câu hỏi: 36656

Câu hỏi số 28:

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là: BC = a, CA = b, AB = c và chu vi bằng 2p. Chứng minh rằng:

\frac{p}{p-a}+\frac{p}{p-b}+\frac{p}{p-c}   ≥ 9

Câu hỏi: 34132

Câu hỏi số 29:

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc.

Câu hỏi: 31783

Câu hỏi số 30:

Cho a,b là các số dương thỏa mãn a + b = 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất của P=a^{2}+b^{2}+\frac{33}{ab}.

Câu hỏi: 31485

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com