Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Câu 41: Cho các số thức không âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 3.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=a\sqrt{b}+b\sqrt{c}+c\sqrt{a}-\sqrt{abc}

A. Giá trị lớn nhất của P là 1

B. Giá trị lớn nhất của P là 2

C. Giá trị lớn nhất của P là 5

D. Giá trị lớn nhất của P là 10

Câu hỏi : 36742

Câu 42: Cho x, y thỏa mãn x + y = 16. Chứng minh rằng: x2 + xy + y2 ≥ 192

A. Click để xem lời giải.

Câu hỏi : 36656

Câu 43: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là: BC = a, CA = b, AB = c và chu vi bằng 2p. Chứng minh rằng:

\frac{p}{p-a}+\frac{p}{p-b}+\frac{p}{p-c}   ≥ 9

A. Click để xem lời giải.

Câu hỏi : 34132

Câu 44: Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc.

A. Min P = 4

B. Min P = 6

C. Min P = 8

D. Min P = 10

Câu hỏi : 31783

Câu 45: Cho a,b là các số dương thỏa mãn a + b = 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất của P=a^{2}+b^{2}+\frac{33}{ab}.

A. Min P=\frac{63}{4}

B. Min P=\frac{65}{4}

C. Min P = 16

D. Min P = 15

Câu hỏi : 31485

Câu 46: Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn điều kiện   \frac{1}{2}  ≤ a,b,c ≤ 2

 Chứng minh:

\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}\geq \frac{22}{15}

A. Click để xem lời giải chi tiết

Câu hỏi : 23260

Câu 47: Chứng minh \frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\geq \frac{2}{1+\sqrt{xy}} ,  với x,y>0 , thỏa mãn xy ≥1   

A. Click để xem lời giải chi tiết

Câu hỏi : 23239

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com