Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Cho các số thức không âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 3.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=a\sqrt{b}+b\sqrt{c}+c\sqrt{a}-\sqrt{abc}

Câu hỏi: 36742

Câu hỏi số 42:

Cho x, y thỏa mãn x + y = 16. Chứng minh rằng: x2 + xy + y2 ≥ 192

Câu hỏi: 36656

Câu hỏi số 43:

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là: BC = a, CA = b, AB = c và chu vi bằng 2p. Chứng minh rằng:

\frac{p}{p-a}+\frac{p}{p-b}+\frac{p}{p-c}   ≥ 9

Câu hỏi: 34132

Câu hỏi số 44:

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc.

Câu hỏi: 31783

Câu hỏi số 45:

Cho a,b là các số dương thỏa mãn a + b = 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất của P=a^{2}+b^{2}+\frac{33}{ab}.

Câu hỏi: 31485

Câu hỏi số 46:

Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn điều kiện   \frac{1}{2}  ≤ a,b,c ≤ 2

 Chứng minh:

\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}\geq \frac{22}{15}

Câu hỏi: 23260

Câu hỏi số 47:

Chứng minh \frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\geq \frac{2}{1+\sqrt{xy}} ,  với x,y>0 , thỏa mãn xy ≥1   

Câu hỏi: 23239

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com