Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 6:

Choose the sentence among A, B, C or D that has the same meaning as the original one

Câu hỏi số 1:

We started working here three years ago.

Câu hỏi số 2:

“ John left here an hour ago,” said Jane.

Câu hỏi số 3:

No one has opened this box for a hundred years .

Bài 7:

Choose the correct sentence that has been completed from the given word cues:

Câu hỏi số 1:

It/ take/ long time/ learn/ play/ musical instrument/ well.

Câu hỏi số 2:

I / be you / take / job

Câu hỏi số 8:

“Daisy had a careful look at the picture on the wall.” Means…………………….

Câu hỏi số 9:

I don’t watch  TV   as often as my sister does

Câu hỏi số 10:

Choose the correct answer

you /  mind  /    close    /     the door /?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com