Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the followi ng questions.

Câu hỏi số 1:

It was an interesting novel. I stayed up all night to finish it.

Câu hỏi số 2:

 Mr. Smith is a professor. His car was stolen yesterday. 

Câu hỏi số 3:

The girl didn't have any friends. Therefore, she felt lonely. 

Câu hỏi số 4:

 She was irritated by her husband's lack of punctuality. She left him. 

Câu hỏi số 5:

I admire her achievements. However, I don't really like her. 

Bài 12:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

We can't help feeling worried about our son. 

Câu hỏi số 2:

"If I were you, I would ask the teacher for help",John said to Tom . 

Câu hỏi số 3:

I regret not going to the airport to say goodbye to her. 

Câu hỏi số 4:

Hardly anyone can resist the taste of sushi once they have tried it. 

Câu hỏi số 5:

The writer Kate Millett was forced to stay in a psychiatric hospital by her family.

Bài 13:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that expresses the best meaning formed by the given words

Câu hỏi số 1:

No/ doubt/ Alison/ promote

Câu hỏi số 2:

when/ you/ make/ mind/ university/ attend?

Câu hỏi số 3:

despite / short day/ we/ complain/ much/ do

Câu hỏi số 4:

your organization/ possible/ conference/ place

Câu hỏi số 5:

I/ not see/ point/ rule/ we/ not/ cycle/ school    

Bài 14:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

 

Câu hỏi số 1:

Most people get fewer colds in the summer than in the winter.

Câu hỏi số 2:

If it hadn’t been for his carelessness, we would have finished the work

Câu hỏi số 3:

The meeting was put off because of pressure of time

Câu hỏi số 4:

The hostess made every effort to see that her guests got the food and drinks they wanted.

Câu hỏi số 5:

Twice as many men as women are insurance agents

Bài 15:

Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

 That little joke really got me into deep water. 

Câu hỏi số 2:

The winds were very strong ; the trees were uprooted. 

Câu hỏi số 3:

He not only has a first-class brain but is also a tremendously hard worker. 

Câu hỏi số 4:

The shops are open, so it can’t be Sunday. 

Câu hỏi số 5:

The match was cancelled because of the heavy rain. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com