Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Công thức hóa học của clorua vôi là:

Câu hỏi: 54538

Câu hỏi số 12:

Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Câu hỏi: 54498

Câu hỏi số 13:

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc phản ứng thu được 7 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là:

Câu hỏi: 53795

Câu hỏi số 14:

Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu hỏi: 53792

Câu hỏi số 15:

Cho các dung dịch: HCl, FeCl3, H2SO4, NaHSO4, CH3COOH, Na2CO3, HNO2. Dung dịch đimetylamin có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất đã cho?

Câu hỏi: 52268

Câu hỏi số 16:

Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng với CH3CHO là:

Câu hỏi: 52232

Bài 17:

Viết PT phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất Al, Fe3O4, Al2O3 lần lượt tác dụng với các chất sau:

Câu hỏi số 1:

Dung dịch H2SO4 loãng. Chất nào có phản ứng?

Câu hỏi: 47025

Câu hỏi số 2:

Dung dịch KOH. Số chất tham gia phản ứng là?

Câu hỏi: 47026

Câu hỏi số 18:

Có 5 dung dịch HCl; NaOH; Na2CO3; BaCl2; NaCl. Cho phép dùng quỳ tím hãy trình bày cách nhận biết các dung dich trên, biết rằng dung dịch Na2CO3 cũng làm quỳ tím hóa xanh. Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 47023

Bài 19:

Cho sơ đồ biến hóa:

Câu hỏi số 1:

Tìm CT các chất A1, A2, A3, B1, B2, B3, X, Y, Z, T.  Có mấy chất là hợp chất của Fe?

Câu hỏi: 47018

Câu hỏi số 2:

Có mấy chất là hợp chất của Na?

Câu hỏi: 47019

Câu hỏi số 3:

Viết các phương trình phản ứng. Có mấy phản ứng tạo khí?

Câu hỏi: 47020

Câu hỏi số 4:

Có mấy phản ứng tạo chất kết tủa?

Câu hỏi: 47021

Bài 20:

Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc để hở trong không khí, mỗi cốc đều đựng 100 gam dung dịch HCl có nồng độ 3,65%. Thêm vào cốc thứ nhất 8,4 gam MgCO3, thêm vào cốc thứ hai  8,4 gam NaHCO3.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 46437

Câu hỏi số 2:

  Sau khi phản ứng kết thúc, cân còn giữ vị trí thăng bằng không? Nếu không thì lệch về bên nào? Giải thích?

Câu hỏi: 46438

Câu hỏi số 3:

  Nếu mỗi bên đĩa cân cũng lấy 100 gam dung dịch HCl nhưng nồng độ là 10% và cũng làm thí nghiệm như trên với khối lượng MgCO3 và NaHCO3 đều bằng 8,4 g. Phản ứng kết thúc, cân còn giữ vị trí thăng bằng không? Giải thích?

Câu hỏi: 46439

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com