Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Cho các dung dịch: HCl, FeCl3, H2SO4, NaHSO4, CH3COOH, Na2CO3, HNO2. Dung dịch đimetylamin có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất đã cho?

Câu hỏi: 52268

Câu hỏi số 12:

Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng với CH3CHO là:

Câu hỏi: 52232

Bài 13:

Viết PT phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất Al, Fe3O4, Al2O3 lần lượt tác dụng với các chất sau:

Câu hỏi số 1:

Dung dịch H2SO4 loãng. Chất nào có phản ứng?

Câu hỏi: 47025

Câu hỏi số 2:

Dung dịch KOH. Số chất tham gia phản ứng là?

Câu hỏi: 47026

Câu hỏi số 14:

Có 5 dung dịch HCl; NaOH; Na2CO3; BaCl2; NaCl. Cho phép dùng quỳ tím hãy trình bày cách nhận biết các dung dich trên, biết rằng dung dịch Na2CO3 cũng làm quỳ tím hóa xanh. Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 47023

Bài 15:

Cho sơ đồ biến hóa:

Câu hỏi số 1:

Tìm CT các chất A1, A2, A3, B1, B2, B3, X, Y, Z, T.  Có mấy chất là hợp chất của Fe?

Câu hỏi: 47018

Câu hỏi số 2:

Có mấy chất là hợp chất của Na?

Câu hỏi: 47019

Câu hỏi số 3:

Viết các phương trình phản ứng. Có mấy phản ứng tạo khí?

Câu hỏi: 47020

Câu hỏi số 4:

Có mấy phản ứng tạo chất kết tủa?

Câu hỏi: 47021

Bài 16:

Có 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt gồm các chất: Na2CO3; BaCl2;MgCl2; H2SO4; NaOH được đánh số bất kỳ 1,2,3,4,5. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:

-Chất ở lọ 1 tác dụng với chất ở lọ 2 cho khí bay lên, và tác dụng với chất ở lọ 4 tạo thành kết tủa.

-Chấtt ở lọ 2 cho kết tủa trắng với chất ở lọ 4 và lọ 5

Câu hỏi số 1:

Hãy cho biết tên chất có trong từng lọ 1,2,3,4,5.

Câu hỏi: 46434

Câu hỏi số 2:

Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa. Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 46435

Câu hỏi số 17:

Viết các phương trình phàn ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:

Số phản ứng cần thêm chất xúc tác là?

Câu hỏi: 46432

Bài 18:

Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm đỏ phenolphthalein. Khí C làm vẩn đục dung dịch D.  Khi cho B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất E và giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thì thu được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C.

Câu hỏi số 1:

Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G. Trong các chất đó, có mấy chất là hợp chất của Ca?

Câu hỏi: 46365

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 46366

Bài 19:

Cho 2 dung dịch loãng FeCl2 và FeCl3 (gần như không màu).

Câu hỏi số 1:

Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai dung dịch trên?

Câu hỏi: 46335

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 46336

Bài 20:

 Hãy viết các phương trình phản ứng (có bản  chất khác nhau) để điều chế muối.

Câu hỏi số 1:

Tổng số phản ứng hóa học là?

Câu hỏi: 46326

Câu hỏi số 2:

Nếu dùng kim loại tác dụng với các chất hóa học khác để điều chế thì số phản ứng có thể điều chế là?

Câu hỏi: 46327

Câu hỏi số 3:

Nếu dùng bazo tác dụng với các chất hóa học khác để điều chế thì số phản ứng có thể điều chế là?

Câu hỏi: 46328

Câu hỏi số 4:

Nếu dùng oxit bazo tác dụng với các chất hóa học khác để điều chế thì số phản ứng có thể điều chế là?

Câu hỏi: 46329

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com