Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Bài 21:

Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: NaCl; CaCl2; CaO (khối lượng các chất ban đầu không thay đổi; các hóa chất sử dụng để tách phải dùng dư).

Câu hỏi số 1:

Hóa chất nào không được sử dụng ?

Câu hỏi: 45716

Câu hỏi số 2:

Nếu dùng các hóa chất ở câu trên thì số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45717

Câu hỏi số 22:

Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị mất nhãn NaHSO4, Na2CO3, NaCl, BaCl2, Na2S.

Câu hỏi: 45597

Bài 23:

Cho sơ đồ biến hóa:

 

Biết rằng A + HCl → D + G + H2O

Câu hỏi số 1:

Tìm D.

Câu hỏi: 45576

Câu hỏi số 2:

Tìm G.

Câu hỏi: 45577

Câu hỏi số 24:

Một hỗn hợp X gồm các chất: K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Hòa tan hỗn hợp X vào nước, rồi đun nhẹ thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định lần lượt các chất trong Y, Z, M và viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu hỏi: 45573

Câu hỏi số 25:

Chỉ dùng quỳ tím bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt:

Dung dịch NaCl, dung dịch HCl, nước clo, dung dịch KI, nước Gia-ven.

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45562

Bài 26:

Từ nguyên liệu là quặng apatit quặng pirit, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng sau:

Câu hỏi số 1:

Điều chế supephotphat đơn . Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45300

Câu hỏi số 2:

Điều chế và supephotphat kép. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45301

Câu hỏi số 27:

Có bốn chất rắn màu trắng đựng trong bốn lọ riêng biệt mất nhãn là NaNO3, Na2CO3, NaCl, hỗn hợp NaCl và Na2CO3. Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt bốn chất rắn trên. Có những hiện tượng nào xảy ra?

Câu hỏi: 44989

Câu hỏi số 28:

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (biết rằng (A), (B), (C) … đều là các chất vô cơ):

 

G là chất nào?

Câu hỏi: 44977

Câu hỏi số 29:

Chỉ dùng một hóa chất, hãy trình bày cách phân biệt: kali clorua; amoninitrat và supephotphat kép. Hóa chất nào được dùng?

Câu hỏi: 44569

Câu hỏi số 30:

Không dùng thêm hóa chất khác và nhiệt, hãy phân biệt 4 bình mất nhãn đựng các dung dịch sau: Na2CO3; H2SO4; BaCl2; NaCl. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 44314

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com