Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 21:

Có 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt gồm các chất: Na2CO3; BaCl2;MgCl2; H2SO4; NaOH được đánh số bất kỳ 1,2,3,4,5. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:

-Chất ở lọ 1 tác dụng với chất ở lọ 2 cho khí bay lên, và tác dụng với chất ở lọ 4 tạo thành kết tủa.

-Chấtt ở lọ 2 cho kết tủa trắng với chất ở lọ 4 và lọ 5

Câu hỏi số 1:

Hãy cho biết tên chất có trong từng lọ 1,2,3,4,5.

Câu hỏi: 46434

Câu hỏi số 2:

Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa. Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 46435

Câu hỏi số 22:

Viết các phương trình phàn ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:

Số phản ứng cần thêm chất xúc tác là?

Câu hỏi: 46432

Bài 23:

Dẫn khí H2 đến dư đi qua 25,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO; CuO nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8 gam chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225 ml dung dịch HCl.

Câu hỏi số 1:

  Hãy viết các PT phản ứng xảy  ra. Số phản ứng xảy ra trong thí nghiệm khử hỗn hợp X là?

Câu hỏi: 46390

Câu hỏi số 2:

  Số phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp X vào dung dịch HCl?

Câu hỏi: 46391

Câu hỏi số 3:

 Tính % số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X?

Câu hỏi: 46392

Bài 24:

Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm đỏ phenolphthalein. Khí C làm vẩn đục dung dịch D.  Khi cho B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất E và giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thì thu được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C.

Câu hỏi số 1:

Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G. Trong các chất đó, có mấy chất là hợp chất của Ca?

Câu hỏi: 46365

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 46366

Bài 25:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol Cu2S;  0,05 mol FeS2 trong HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch Y (chỉ có muối sunfat) và khí NO.

Câu hỏi số 1:

Xác định thành phần các chất kết tủa?

Câu hỏi: 46354

Câu hỏi số 2:

Tính a?

Câu hỏi: 46355

Câu hỏi số 3:

Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y sẽ thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Câu hỏi: 46356

Bài 26:

Cho 2 dung dịch loãng FeCl2 và FeCl3 (gần như không màu).

Câu hỏi số 1:

Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai dung dịch trên?

Câu hỏi: 46335

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 46336

Bài 27:

 Hãy viết các phương trình phản ứng (có bản  chất khác nhau) để điều chế muối.

Câu hỏi số 1:

Tổng số phản ứng hóa học là?

Câu hỏi: 46326

Câu hỏi số 2:

Nếu dùng kim loại tác dụng với các chất hóa học khác để điều chế thì số phản ứng có thể điều chế là?

Câu hỏi: 46327

Câu hỏi số 3:

Nếu dùng bazo tác dụng với các chất hóa học khác để điều chế thì số phản ứng có thể điều chế là?

Câu hỏi: 46328

Câu hỏi số 4:

Nếu dùng oxit bazo tác dụng với các chất hóa học khác để điều chế thì số phản ứng có thể điều chế là?

Câu hỏi: 46329

Câu hỏi số 28:

Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị mất nhãn NaHSO4, Na2CO3, NaCl, BaCl2, Na2S.

Câu hỏi: 45597

Bài 29:

Cho sơ đồ biến hóa:

 

Biết rằng A + HCl → D + G + H2O

Câu hỏi số 1:

Tìm D.

Câu hỏi: 45576

Câu hỏi số 2:

Tìm G.

Câu hỏi: 45577

Câu hỏi số 30:

Một hỗn hợp X gồm các chất: K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Hòa tan hỗn hợp X vào nước, rồi đun nhẹ thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định lần lượt các chất trong Y, Z, M và viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu hỏi: 45573

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com