Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 31:

Cho hỗn hợp bột gồm: CuCl2; AlCl3. Phương pháp hóa học để điều chế kim loại Al, Cu riêng biệt trải qua các giai đoạn:

Câu hỏi số 1:

Hòa tan hỗn hợp vào dd NaOH dư: Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43934

Câu hỏi số 2:

Lọc, tách lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi rồi cho đi qua CO dư nung nóng thu được Cu. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43935

Câu hỏi số 3:

Sục CO2 dư vào phần dung dịch, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, điện phân nóng chảy thu được Al. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43936

Bài 32:

Sục khí A vào dung dịch muối Na2SO3 thu được dung dịch chứa một muối B duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch axit D, lại tạo ra khí A. Khi cho khí A tác dụng với dung dịch brom cũng tạo ra axit D.

Câu hỏi số 1:

Tìm A, B, D?

Câu hỏi: 43926

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra. Số phản ứng đã xảy ra là?

Câu hỏi: 43927

Bài 33:

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (HS tự giải). Cho biết hệ số cân bằng của mỗi phương trình?

Câu hỏi số 1:

    SO2 + Mg \overset{t^{0}}{\rightarrow} MgO + ...

Câu hỏi: 43614

Câu hỏi số 2:

    Br2 + K2CO3 \overset{t^{0}}{\rightarrow} KBr + KBrO3 + ...

Câu hỏi: 43615

Câu hỏi số 3:

 KNO3 + C + S (thuốc nổ đen) \overset{t^{0}}{\rightarrow} K2S + N2 + ...

Câu hỏi: 43616

Bài 34:

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:

Câu hỏi số 1:

Hãy dự đoán lần lượt: dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4  và dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2.

Câu hỏi: 43507

Câu hỏi số 2:

Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất?

Câu hỏi: 43508

Câu hỏi số 3:

Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn) và dung dịch nào có tính bazơ yếu như NaHCO3.

Câu hỏi: 43509

Câu hỏi số 4:

Dung dịch nào phản ứng với Mg, với NaOH?

Câu hỏi: 43510

Câu hỏi số 5:

Dung dịch nào phản ứng với dung dịch HCl?

Câu hỏi: 43511

Câu hỏi số 6:

Có bao nhiêu dung dịch trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hóa học?

Câu hỏi: 43512

Bài 35:

Chất bột A là Na2CO3, chất bột B là NaHCO3. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi:

Câu hỏi số 1:

Nung nóng A và B. Hỏi chất nào có phản ứng xảy ra khi nung nóng?

Câu hỏi: 43464

Câu hỏi số 2:

  Cho CO2 lần lượt lội qua dung dịch A, dung dịch B. Chất nào có phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 43465

Câu hỏi số 3:

  Cho A và B lần lượt tác dụng với dung dịch KOH, dung dịch BaCl2, dung dịch Ba(OH)2. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43466

Bài 36:

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu hỏi số 1:

1. Cho mẩu natri vào dung dịch CuSO4. 2. Cho mẩu đá vôi vào dung dịch NaHSO4. 3. Cho canxi cacbua vào dung dịch axit HCl.

Câu hỏi: 42820

Câu hỏi số 2:

1. Cho lòng trắng trứng vào rượu etylic. 2. Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch Ag2O/NH3 đun nóng nhẹ.

Câu hỏi: 42821

Câu hỏi số 37:

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân KNO3, phân NH4NO3 và phân (NH4)3PO4. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi mẫu phân trên và cho biết mẫu nào là phân bón đơn, mẫu nào phân bón kép. Khẳng định nào sau đây là sai:

Câu hỏi: 42812

Câu hỏi số 38:

Cho A là oxit, B là muối, C và D là các kim loại. Hãy chọn chất thích hợp với A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

(a)   A + HCl → 2 muối + H2O

(b)   B + NaOH → 2 muối + H2O

(c)    C + muối → 1 muối

(d)   D + muối → 2 muối

Phản ứng nào sai?

Câu hỏi: 41934

Câu hỏi số 39:

Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành chất D, dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm vẩn đục dung dịch D. Khi cho chất rắn B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất rắn E và giải phóng khí F. Cho E tác dụng với nước thì thu được dung dịch D và khí không màu G. Khí G tác dụng lần lượt với các dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch nước Br2/CCl4dư. Xác định các chất F, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu hỏi: 41932

Bài 40:

Xác định công thức hóa học của các chất được ký hiệu bằng các chữ cái trong ngoặc đơn rồi viết các phương trình phản ứng theo các sơ đồ phản ứng sau:

(a)    M + HCl → A1 + H2

(b)   M + H2SO4 → B1 + B2 + H2O

(c)    A1 + Cl2 → A2

(d)   A2 + NaOH → E(r) + A3

(e)    B1 + NaOH → E (r) + B3

(f)    E \overset{t^{0}}{\rightarrow}F + H2O

Câu hỏi số 1:

Trong các chất cần tìm, hỏi có mấy chất là hợp chất của Fe?

Câu hỏi: 41887

Câu hỏi số 2:

Số phản ứng tạo chất khí là?

Câu hỏi: 41888

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com