Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Đốt quặng pirit sắt trong không khí thu được khí SO2. Dẫn từ từ khí SO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thu được dung dịch A. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A cho đến dư. Nêu hiện tượng xảy ra trong dung dịch và viết các phương trình phản ứng xảy ra theo trình tự thí nghiệm trên. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 41885

Bài 42:

Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau. Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng.

-    A tác dụng với B thu được dung dịch muối tan, kết tủa trắng E không tan trong nước và axit mạnh, giải phóng khí F không  màu, không mùi, nặng hơn không khí. Tỷ khối hơi của F so với H2 bằng 22.

-    C tác dụng với B cho dung dịch muối tan không màu và khí G không màu, mùi hắc, gây ngạt, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước brom.

-    D tác dụng với B thu được kết tủa trẳng E. Mặt khác D tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.

Câu hỏi số 1:

Hãy tìm A, B. C, D, E, F, G. Trong các chất vừa tìm được,có mấy chất là hợp chất của Ba?

Câu hỏi: 41314

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình hóa học xảy ra. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 41315

Câu hỏi số 43:

Một học sinh yêu thích môn hóa học, trong chuyến về thăm khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình) có mang về một lọ nước (nước nhỏ từ nhũ đá trên trần động xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:

-         Phần 1: Đun sôi.

-         Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl.

-         Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH.

Hãy nêu hiện tương và viết các PTHH có thể xảy ra.

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu hỏi: 40712

Câu hỏi số 44:

Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua 5 ống mắc nối tiếp đựng các oxit được nung nóng như hình vẽ:

                     H2 → MgO → CuO → Al2O3 → Fe3O4 → K2O

                         (1)       (2)      (3)        (4)           (5)

Có nhưng phản ứng nào xảy ra?

Câu hỏi: 40704

Câu hỏi số 45:

Nhỏ từ từ dung dịch chứa chất tan KOH cho đến dư vào lần lượt từng ống nghiệm có chứa các dung dịch riêng biệt sau: HCl (có hòa tan một giọt phenolphtaletin); MgSO4; Al(NO3)3; FeCl3; Ca(HCO3)2. Giải thích hiện tượng thu được, viết phương trình phản ứng hóa học minh họa. Khẳng định nào sai?

Câu hỏi: 40506

Bài 46:

Nêu hiện tượng, viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau. Số phản ứng xảy ra trong mỗi thí nghiệm là?

Câu hỏi số 1:

Cho Na vào dung dịch CuSO4

Câu hỏi: 40496

Câu hỏi số 2:

Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3

Câu hỏi: 40497

Câu hỏi số 3:

Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3

Câu hỏi: 40498

Câu hỏi số 4:

Cho rất từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch K2CO3 và khuấy đều.

Câu hỏi: 40500

Bài 47:

Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp các chất: BaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng (các chất có số mol bằng nhau). Kết thúc các phản ứng thu được chất rắn X và khí Y. Cho X vào H2O dư thu được dung dịch E và phần không tan Q. Cho Q vào dung dịch AgNO3 (số mol AgNO3  bằng hai lần tổng số mol các chất trong hỗn hợp ban đầu) thu được dung dịch T và chất rắn F. Lấy khí Y cho sục qua dung dịch E được dung dịch G và kết tủa H.

Câu hỏi số 1:

Xác định thành phần của hỗn hợp chất rắn X ?

Câu hỏi: 40484

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần và số mol của E?

Câu hỏi: 40485

Câu hỏi số 3:

Phần không tan Q gồm?

Câu hỏi: 40486

Câu hỏi số 4:

Xác định số mol của chất rắn F?

Câu hỏi: 40487

Câu hỏi số 5:

Xác định thành phần và số mol của dung dịch T?

Câu hỏi: 40488

Câu hỏi số 6:

Xác định thành phần và số mol của dung dịch G?

Câu hỏi: 40489

Câu hỏi số 7:

Kết tủa H có số mol là?

Câu hỏi: 40490

Câu hỏi số 48:

Viết PT phản ứng hóa học (nếu có) khi tiến hành nhiệt phân lần lượt các chất rắn sau: KNO3; NaHCO3; Al(OH)3; (NH4)2HPO4. Có bao nhiêu phản ứng tạo muối:

Câu hỏi: 40480

Bài 49:

Cho hỗn hợp A gồm các chất (K2O, Ca(NO3)2, NH4NO3, KHCO3) có số mol bằng nhau vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đun nóng đến khi không còn khí thoát ra, thu được dung dịch B.

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng đã xảy ra là?

Câu hỏi: 40451

Câu hỏi số 2:

Xác định môi trường của dung dịch B?

Câu hỏi: 40452

Câu hỏi số 50:

Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, không có không khí, thu đươc dung dịch A. Cho Cu dư vào dung dịch A, thu được dung dịch B. Thêm dung dịch  NaOH loãng dư, không có không khí vào dung dịch B, lọc lấy kết tủa đem nung nóng trong không khí tới khối lượng không đổi. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra. BIết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số phản ưng xảy ra là?

Câu hỏi: 40445

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com