Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 41:

Cho hỗn hợp bột gồm: CuCl2; AlCl3. Phương pháp hóa học để điều chế kim loại Al, Cu riêng biệt trải qua các giai đoạn:

Câu hỏi số 1:

Hòa tan hỗn hợp vào dd NaOH dư: Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43934

Câu hỏi số 2:

Lọc, tách lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi rồi cho đi qua CO dư nung nóng thu được Cu. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43935

Câu hỏi số 3:

Sục CO2 dư vào phần dung dịch, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, điện phân nóng chảy thu được Al. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43936

Bài 42:

Sục khí A vào dung dịch muối Na2SO3 thu được dung dịch chứa một muối B duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch axit D, lại tạo ra khí A. Khi cho khí A tác dụng với dung dịch brom cũng tạo ra axit D.

Câu hỏi số 1:

Tìm A, B, D?

Câu hỏi: 43926

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra. Số phản ứng đã xảy ra là?

Câu hỏi: 43927

Bài 43:

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (HS tự giải). Cho biết hệ số cân bằng của mỗi phương trình?

Câu hỏi số 1:

    SO2 + Mg \overset{t^{0}}{\rightarrow} MgO + ...

Câu hỏi: 43614

Câu hỏi số 2:

    Br2 + K2CO3 \overset{t^{0}}{\rightarrow} KBr + KBrO3 + ...

Câu hỏi: 43615

Câu hỏi số 3:

 KNO3 + C + S (thuốc nổ đen) \overset{t^{0}}{\rightarrow} K2S + N2 + ...

Câu hỏi: 43616

Bài 44:

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:

Câu hỏi số 1:

Hãy dự đoán lần lượt: dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4  và dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2.

Câu hỏi: 43507

Câu hỏi số 2:

Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất?

Câu hỏi: 43508

Câu hỏi số 3:

Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn) và dung dịch nào có tính bazơ yếu như NaHCO3.

Câu hỏi: 43509

Câu hỏi số 4:

Dung dịch nào phản ứng với Mg, với NaOH?

Câu hỏi: 43510

Câu hỏi số 5:

Dung dịch nào phản ứng với dung dịch HCl?

Câu hỏi: 43511

Câu hỏi số 6:

Có bao nhiêu dung dịch trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hóa học?

Câu hỏi: 43512

Câu hỏi số 45:

Cho nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 00C là 25,93%, ở 90oC là 33,33%. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 900C tới 00C thì khối lượng dung dịch thu được là bao nhiêu gam?

Câu hỏi: 43489

Bài 46:

X và Y là các dung dịch HCl có nồng độ khác nhau. Lấy V1 lít X trộn với V2 lít Y được  2 lít dung dịch Z (cho rằng sự pha trộn không làm thay đổi thể tích của dung dịch).

Câu hỏi số 1:

Tính nồng độ mol của dung dịch Z biết rằng V1 lít X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 35,785 gam kết tủa. V2 lít Y phản ứng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,3 M.

Câu hỏi: 43484

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ mol của các dung dịch X và Y, biết rằng nếu cho 0,1 lít X phản ứng hết với Fe thì  lượng hidro thoát ra nhiều hơn so với 0,1 lít Y phản ứng hết với Fe là 448 ml (đktc).  

Câu hỏi: 43485

Bài 47:

Chất bột A là Na2CO3, chất bột B là NaHCO3. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi:

Câu hỏi số 1:

Nung nóng A và B. Hỏi chất nào có phản ứng xảy ra khi nung nóng?

Câu hỏi: 43464

Câu hỏi số 2:

  Cho CO2 lần lượt lội qua dung dịch A, dung dịch B. Chất nào có phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 43465

Câu hỏi số 3:

  Cho A và B lần lượt tác dụng với dung dịch KOH, dung dịch BaCl2, dung dịch Ba(OH)2. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43466

Bài 48:

Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800ml dung dịch A gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M.

Câu hỏi số 1:

Với điều kiện nào của a thì không còn kết tủa trong dung dịch.

Câu hỏi: 42827

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.

Câu hỏi: 42828

Câu hỏi số 3:

Tính giá trị của a để khối lượng kết tủa thu được là 10 gam.

Câu hỏi: 42829

Câu hỏi số 4:

Tính khối lượng kết tủa thu được khi giá trị của a là 0,6.

Câu hỏi: 42830

Bài 49:

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu hỏi số 1:

1. Cho mẩu natri vào dung dịch CuSO4. 2. Cho mẩu đá vôi vào dung dịch NaHSO4. 3. Cho canxi cacbua vào dung dịch axit HCl.

Câu hỏi: 42820

Câu hỏi số 2:

1. Cho lòng trắng trứng vào rượu etylic. 2. Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch Ag2O/NH3 đun nóng nhẹ.

Câu hỏi: 42821

Câu hỏi số 50:

Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam bột Al vào dung dịch NaOH dư được khí A. Cho 1,896 gam KMNO4 tác dụng hết với axit HCl đặc dư, được khí B. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3 có xúc tác, thu được khí C. Cho toàn bộ lượng các khí điều chế ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để cho hơi nước ngưng tụ hết và giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch E. Viết các phương trình phản ứng và tính nồng độ C% của dung dịch E.

Câu hỏi: 42817

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com