Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51:

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân KNO3, phân NH4NO3 và phân (NH4)3PO4. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi mẫu phân trên và cho biết mẫu nào là phân bón đơn, mẫu nào phân bón kép. Khẳng định nào sau đây là sai:

Câu hỏi: 42812

Câu hỏi số 52:

Cho A là oxit, B là muối, C và D là các kim loại. Hãy chọn chất thích hợp với A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

(a)   A + HCl → 2 muối + H2O

(b)   B + NaOH → 2 muối + H2O

(c)    C + muối → 1 muối

(d)   D + muối → 2 muối

Phản ứng nào sai?

Câu hỏi: 41934

Câu hỏi số 53:

Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành chất D, dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm vẩn đục dung dịch D. Khi cho chất rắn B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất rắn E và giải phóng khí F. Cho E tác dụng với nước thì thu được dung dịch D và khí không màu G. Khí G tác dụng lần lượt với các dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch nước Br2/CCl4dư. Xác định các chất F, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu hỏi: 41932

Bài 54:

Cho m gam Na vào 500ml dung dịch HCl a M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lít H2 ở đktc và dung dịch A. Cho dung dịch A vào 500ml dung dịch AlCl3 0,5M, phản ứng xong thu được 7,8 gam kết tủa và dung dịch B.

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 41902

Câu hỏi số 2:

Tính m?

Câu hỏi: 41903

Câu hỏi số 3:

Tính a?

Câu hỏi: 41904

Câu hỏi số 4:

Cho 4,48 lit CO2 ở đktc từ từ vào dung  dịch B. Tính khối lượng kết tủa thu được (nếu có)

Câu hỏi: 41905

Bài 55:

Xác định công thức hóa học của các chất được ký hiệu bằng các chữ cái trong ngoặc đơn rồi viết các phương trình phản ứng theo các sơ đồ phản ứng sau:

(a)    M + HCl → A1 + H2

(b)   M + H2SO4 → B1 + B2 + H2O

(c)    A1 + Cl2 → A2

(d)   A2 + NaOH → E(r) + A3

(e)    B1 + NaOH → E (r) + B3

(f)    E \overset{t^{0}}{\rightarrow}F + H2O

Câu hỏi số 1:

Trong các chất cần tìm, hỏi có mấy chất là hợp chất của Fe?

Câu hỏi: 41887

Câu hỏi số 2:

Số phản ứng tạo chất khí là?

Câu hỏi: 41888

Câu hỏi số 56:

Đốt quặng pirit sắt trong không khí thu được khí SO2. Dẫn từ từ khí SO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thu được dung dịch A. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A cho đến dư. Nêu hiện tượng xảy ra trong dung dịch và viết các phương trình phản ứng xảy ra theo trình tự thí nghiệm trên. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 41885

Bài 57:

A là hỗn hợp gồm M2CO3; MHCO3;MCl (M là kim loại hóa trị I trong hợp chất).  Cho 43,71 gam hỗn hợp A tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05 g/ml) lấy dư thu được dung dịch B và 17,6 gam khí C. Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:

-    Phần 1: phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch KOH 0,8M. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan

-    Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng

Câu hỏi số 1:

Xác định tên kim loại M?

Câu hỏi: 41490

Câu hỏi số 2:

Xác định % khối lượng mỗi chất trong A?

Câu hỏi: 41491

Câu hỏi số 3:

Tìm m?

Câu hỏi: 41492

Câu hỏi số 4:

Tính V?

Câu hỏi: 41493

Bài 58:

Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau. Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng.

-    A tác dụng với B thu được dung dịch muối tan, kết tủa trắng E không tan trong nước và axit mạnh, giải phóng khí F không  màu, không mùi, nặng hơn không khí. Tỷ khối hơi của F so với H2 bằng 22.

-    C tác dụng với B cho dung dịch muối tan không màu và khí G không màu, mùi hắc, gây ngạt, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước brom.

-    D tác dụng với B thu được kết tủa trẳng E. Mặt khác D tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.

Câu hỏi số 1:

Hãy tìm A, B. C, D, E, F, G. Trong các chất vừa tìm được,có mấy chất là hợp chất của Ba?

Câu hỏi: 41314

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình hóa học xảy ra. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 41315

Câu hỏi số 59:

Một học sinh yêu thích môn hóa học, trong chuyến về thăm khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình) có mang về một lọ nước (nước nhỏ từ nhũ đá trên trần động xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:

-         Phần 1: Đun sôi.

-         Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl.

-         Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH.

Hãy nêu hiện tương và viết các PTHH có thể xảy ra.

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu hỏi: 40712

Câu hỏi số 60:

Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua 5 ống mắc nối tiếp đựng các oxit được nung nóng như hình vẽ:

                     H2 → MgO → CuO → Al2O3 → Fe3O4 → K2O

                         (1)       (2)      (3)        (4)           (5)

Có nhưng phản ứng nào xảy ra?

Câu hỏi: 40704

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com