Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51:

Đốt cháy hoàn toàn 18g FeS2 và cho toàn bộ lượng SO2 thu được hấp thụ vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,125M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu hỏi: 32975

Câu hỏi số 52:

Cho 100ml dung dịch A chứa Ba(OH)2 1,5M  và NaOH xM. Hòa tan 20,52 gam Al2(SO4)3 vào dung dịch A thì thu được kết tủa B. Tim điều kiện cho x để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất và nhỏ nhất. Tính khối lượng kết tủa B thu được trong các điều kiện đó.

Câu hỏi: 32427

Bài 53:

Trộn 100 g dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 100g dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A có khối lượng m (dung dịch A) < 200g. Cho 100g dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi phản ứng xong người ta thấy dung dịch vẫn còn dư muối sunfat. Nếu thêm tiếp vào đó 20g dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dịch lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D.

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức của muối sunfat kim loại kiềm ban đầu.

Câu hỏi: 32024

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch A?

Câu hỏi: 32025

Câu hỏi số 3:

Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch D?

Câu hỏi: 32026

Câu hỏi số 4:

Dung dịch muối sunfat kim loại kiềm ban đầu có thể tác dụng với mấy chất trong các chất dưới đây? Viết các phương trình hóa học? Na2CO3; Ba(HCO3)2; Al2O3; NaAlO2; Na; Al; Ag; Ag2O

Câu hỏi: 32027

Bài 54:

Cho 13,44 gam bột đồng kim loại vào một cốc đựng 500ml dung dịch AgNO3 0,3M. Khuấy đều hỗn hợp một thời gian, sau đó đem lọc thu được 22,56 gam chất rắn A và dung dịch B.

Câu hỏi số 1:

Tính nồng độ mol/l của chất tan trong dung dịch B. Giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi.

Câu hỏi: 31603

Câu hỏi số 2:

Nhúng một thanh kim loại R nặng 15 gam vào dung dịch B, khuấy đầu để phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh kim loại ra khỏi dung dịch, cân nặng 17,205 gam. Giả sử tất cả các kim loại thoát ra đều bám vào thanh kim loại R. Hỏi R là kim loại nào?

Câu hỏi: 31604

Bài 55:

Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam một hỗn hợp C gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2 trong dung dịch D bằng 6,028%.

Câu hỏi số 1:

Xác định kim loại R?

Câu hỏi: 31079

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong C?

Câu hỏi: 31080

Câu hỏi số 3:

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến phản ứng hoàn toàn. Tính số gam chất rắn còn lại sau khi nung?

Câu hỏi: 31081

Bài 56:

Cho hỗn hợp A gồm MgO và Al2O3.Chia A thành 2 phần hoàn toàn đều nhau, mỗi phần có khối lượng 19,88 gam. Cho phần 1 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl, đun nóng và khuấy đều. Sau khi kết thúc phản ứng, làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp, thu được 47,38 gam chất rắn khan. Cho phần 2 tác dụng với 400 ml dung dịch HCl đã dùng ở thí nghiệm trên, đun nóng, khuấy đều và sau khi kết thúc phản ứng cũng lại làm bay hơi hỗn hợp như trên và cuối cùng cũng thu được 50,68 gam chất rắn khan.

Câu hỏi số 1:

Có mấy phương trình phản ứng đã xảy ra?

Câu hỏi: 29899

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

Câu hỏi: 29900

Câu hỏi số 3:

Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp A?

Câu hỏi: 29901

Bài 57:

Hòa tan hết 3,82 gam hỗn hợp gồm muối sunfat của kim loại M hóa trị I và muối sunfat của kim loại R hóa trị II vào nước, thu được dung dịch A. Cho 500ml dung dịch BaCl2 0,1M vào dung dịch A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,99 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy nước lọc đem cô cạn thì thu được m gam muối khan.

Câu hỏi số 1:

Tính m

Câu hỏi: 29881

Câu hỏi số 2:

  Xác định kim loại M và R.  

Câu hỏi: 29882

Câu hỏi số 3:

Tính phần trăm khối lượng muối sunfat của kim loại M và muối sunfat của kim loại R trong hỗn hợp đầu. Biết rằng nguyên tử khối của kim loại R lớn hơn nguyên tử khối của kim loại M là 1 đvC, M là một trong các kim loại sau: Li, Na, K, Rb.

Câu hỏi: 29883

Bài 58:

Khuấy t gam một chất trong k cm3 chất lỏng có khối lượng riêng là D1 để tạo thành một dung dịch có khối lượng riêng là D2.

Câu hỏi số 1:

Lập công thức tính nồng độ phần trăm theo khối lượng và nồng độ mol/l của dung dịch trên.

Câu hỏi: 29878

Câu hỏi số 2:

Các công thức lập được ở phần a áp dụng trong điều kiện nào?

Câu hỏi: 29879

Bài 59:

Cho 5,6 gm chất A1 tác dụng vừa hết với dung dịch loãng chứa 9,8 gam H2SO4, thu được muối A2 và chất A3.

Câu hỏi số 1:

Xác định các chất A1, A2, A3.

Câu hỏi: 29854

Câu hỏi số 2:

Nếu lượng  A2 thu được là 15,2 gam thì lượng A3 thu được là bao nhiêu gam? Biết A1 có thể là CaO, MgO, NaOH, KOH, Zn, Fe.

Câu hỏi: 29855

Câu hỏi số 60:

Một loại đá chứa CaCO3 và MgCO3 được hòa tan hết bằng 400 ml dung dịch axit HNO3 thì thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Sau phản ứng cần phải trung hòa lượng axit dư trong dung dịch bằng 100 gam NaOH 8% rồi cô cạn thì nhận được 63 gam muối khan. Hãy xác định công thức của loại đá trên?

Câu hỏi: 29748

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com