Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 61:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau. Cho biết  hiện tượng và số phàn ứng xảy ra trong các thí nghiệm?

Câu hỏi số 1:

Cho mẫu kim loại Na vào dung dịch CuCl2.

Câu hỏi: 39032

Câu hỏi số 2:

Cho mẫu đá vôi vào dung dịch KHSO4.

Câu hỏi: 39033

Câu hỏi số 3:

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dich AlCl3

Câu hỏi: 39034

Câu hỏi số 4:

Cho canxicacbua vào nước

Câu hỏi: 39035

Câu hỏi số 5:

Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng nhẹ.

Câu hỏi: 39036

Câu hỏi số 6:

Cho lòng trắng trứng vào rượu etylic.

Câu hỏi: 39037

Câu hỏi số 62:

Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với Al, thu được khí bay ra và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch K2CO3, thu được kết tủa E. E là chất nào?

Câu hỏi: 38783

Câu hỏi số 63:

Không dùng thêm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 dung dịch sau: NaCl, NaOH, NaHSO4, Ba(OH)2 , Na2CO3. Số phản ứng đã xảy ra là?

Câu hỏi: 37956

Câu hỏi số 64:

Trong phòng thí nghiệm giả sử chỉ có khí CO2 ; bình tam giác có một vạch chia, dung dịch NaOH, pipet, đèn cồn, giá đỡ. Trình bày phương pháp điều chế Na2CO3. Có mấy phương pháp có thể điều chế?

Câu hỏi: 37955

Bài 65:

Viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

Câu hỏi số 1:

Nhỏ dung dịch H2SO4 đặc vào đường saccarozo. Số phương trình phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 37922

Câu hỏi số 2:

Phản ứng nổ của thuốc nổ đen có phương trình như sau: KNO3 + C + S \overset{t^{0}}{\rightarrow} K2S + N2  + CO2 Hệ số cân bằng là?

Câu hỏi: 37923

Câu hỏi số 3:

Sục khí Cl2 dư vào dung  dịch FeBr2. Số phương trình có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 37924

Câu hỏi số 4:

Sục khí NO2 vào dung dịch KOH. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 37925

Câu hỏi số 5:

Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 37926

Câu hỏi số 6:

Cho Au vào nước “cường thủy”.  Phương trình phản ứng xảy ra là: Au  + HCl  + HNO3 →  AuCl3  + NO  + H2O Hệ số cân bằng là:

Câu hỏi: 37927

Bài 66:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào không đúng:

Câu hỏi số 1:

So sánh độ mạnh, yếu của HCl và CH3COOH, của Ovà O2.

Câu hỏi: 37312

Câu hỏi số 2:

So sánh độ mạnh yếu của Fe và Cu, tính bazơ của Ba(OH)2 và NH3

Câu hỏi: 37313

Bài 67:

Hỗn hợp A gồm CaCO3, Cu, FeO, Al. Nung nóng A (trong điều kiện không có không khí) một thời gian thu lấy chất rắn B. Cho B vào nước dư được dung dịch C và chất rắn D (không thay đổi khối lượng khi cho vào dung dịch NaOH). Cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư.

Câu hỏi số 1:

Xác định D.

Câu hỏi: 37295

Câu hỏi số 2:

Có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 37296

Câu hỏi số 68:

Cho các dung dịch sau, mỗi dung dịch được đựng trong 1 lọ riêng mất nhãn: KHSO4; KHCO3; Mg(HCO3)2; K2CO3; Ba(HCO3)2. Hãy nêu phương  pháp nhận biết các chất trên nếu chỉ được dùng thêm cách đun nóng. VIết phương trình hóa học minh họa. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 37278

Câu hỏi số 69:

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:

FeSO4  \overset{(1)}{\rightarrow} FeCl2 \overset{(2)}{\rightarrow} FeCl3 \overset{(3)}{\rightarrow}Fe2(SO4)3 \overset{(4)}{\rightarrow}Na2SO4

Có mấy phản ứng tạo thành chất kết tủa?

Câu hỏi: 37276

Câu hỏi số 70:

Cho 4 chất sau: KCl, H2O, MnO2, H2SO4 (đặc). Từ những chất trên, làm thế nào có thể điều chế: HCl, Cl2, KClO3. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra:

Câu hỏi: 36954

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com