Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 71:

Chỉ dùng thêm thuốc thử duy nhất là dung dịch KOH, nêu phương pháp phân biệt các dung dịch sau: Na2CO3 ; MgSO4; CH3COOH; C2H5OH. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 40438

Câu hỏi số 72:

Cho hỗn hợp Ca, CaC2 vào nước được hỗn hợp khí A. Nung A với Ni xúc tác một thời gian được hỗn hợp khí B. Cho B qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy có hỗn hợp khí D thoát ra. Có bao nhiêu phương trình phản ứng xảy ra.

Câu hỏi: 39718

Câu hỏi số 73:

Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất tác dụng với dung dịch HCl thu được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình phản ứng. Cặp chất nào sau đây không tạo khí?

Câu hỏi: 39717

Câu hỏi số 74:

Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2% và CaCl2 là a %. Tính giá trị của a.

Câu hỏi: 39714

Câu hỏi số 75:

Có 4 dung dịch MgCl2, Ba(OH)2, HCl, NaCl, không dùng thêm hóa chất khác, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 dung dịch đó. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra:

Câu hỏi: 39712

Câu hỏi số 76:

Hỗn hợp khí A gồm O2 và O3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20.  Hỗn hợp hơi B gồm CH4 và CH3COOH. Tính số mol hỗn hợp A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp hơi B.

Câu hỏi: 39710

Câu hỏi số 77:

Hãy lấy một ví dụ minh họa cho mỗi phản ứng sau:

1. Oxit + Oxit → Axit.

2. Oxit + Oxit → Bazơ

3. Oxit + Oxit → Muối

4. Oxit + Oxit (2) → Không tạo ra các chất như trên.

Oxit (2) không thể là chất nào sau đây:

Câu hỏi: 39708

Câu hỏi số 78:

Sục khí A vào dung dịch muối Na2SO3, thu được dung dịch chứa một muối B duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch axit F, lại tạo ra khí A. Khi cho khí A tác dụng với dung dịch brom cũng tạo ra axit D. Tìm A, B, D và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu hỏi: 39707

Bài 79:

Cho 5,53 gam một muối hidrocacbonat A vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,62 gam muối sunfat trung hòa. Cho 15,8 gam A vào dung dịch HNO3 vừa đủ rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thu được 37,6 gam muối B.

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức phân tử của A?

Câu hỏi: 39683

Câu hỏi số 2:

 Xác định công thức phân tử của B.

Câu hỏi: 39684

Bài 80:

Hãy nêu hiên tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra khi lần lượt cho kim loại bari tới dư vào các dung dịch sau. Cho biết số phản ứng xảy ra?

Câu hỏi số 1:

Dung dịch CuSO4  

Câu hỏi: 39665

Câu hỏi số 2:

Dung dịch NaHCO3

Câu hỏi: 39666

Câu hỏi số 3:

Dung dịch (NH4)2SO4

Câu hỏi: 39667

Câu hỏi số 4:

Dung dịch Al(NO3)3

Câu hỏi: 39668

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com