Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 71:

Tính nồng đô phần trăm của những chất trong dung dịch thu được khi cho 114 gam dung dịch H2SO4 20% vào 400 gam dung dịch BaCl2 5,2%.

Câu hỏi: 27755

Bài 72:

Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch HCl trong 2 trường hợp sau:

Câu hỏi số 1:

Thả một viên bi hình cầu bằng sắt kim loại nặng 7 gam vào 250 ml dung dịch HCl. Sau khi kết thúc phản ứng, thấy còn lại m gam sắt không tan. Cho m gam sắt trên vào 122,5 gam dung dịch H2SO4 20%, sau một thời gian khi nồng độ dung dịch H2SO4 còn lại 15,2% thì lấy miếng sắt ra.

Câu hỏi: 27302

Câu hỏi số 2:

Thả viên sắt hình cầu nặng 5,6 gam và0 200 ml dung dịch HCl. Sau khi đường kính viên bi chỉ còn lại ½ thì thấy khí ngừng thoát ra.

Câu hỏi: 27303

Câu hỏi số 73:

Đốt cháy hoàn toàn 72,6 gam quặng CuFeS2 theo phản ứng:

CuFeS2 + O2 → Cu2S + Fe2O3 + SO2

Toàn bộ khí thu được cho vào 100 ml dung dịch NaOH 7M, được dung dịch B. Tính nồng độ mol/lít chất tan trong B (Coi thể tích dung dịch B bằng 100 ml)

Câu hỏi: 27236

Bài 74:

Có hỗn hợp A dạng bột gồm Fe, FeO, Fe2O3. Lấy 1,08 gam A cho tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn đem lọc thu được 1,1 gam chất rắn. Lấy 3,24 gam A hòa tan trong dung dịch HNO3 loãng dư, phản ứng xong thu được 0,336 lít NO (đktc) và dd B chứa một muối duy nhất. Cô cạn nửa dung dịch B, làm khô cân được 9,09 gam muối T

Câu hỏi số 1:

Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong A?

Câu hỏi: 27234

Câu hỏi số 2:

Xác định CTPT của muối T

Câu hỏi: 27235

Bài 75:

Cho một dung dịch có hòa tan 16,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68 gam Al2(SO4)3. Từ những phản ứng này người ta thu được dung dịch A và kết tủa. Lọc nung kết tủa thu được chất rắn B. Dung dịch A được pha loãng thành 500 ml. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi số 1:

Xác định thành phần định tính của chất B?

Câu hỏi: 26529

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần định lượng của chất rắn B?

Câu hỏi: 26530

Câu hỏi số 3:

Xác định nồng độ mol/lít của mỗi chất trong dung dịch A sau khi pha loãng?

Câu hỏi: 26531

Bài 76:

Hỗn hợp X gồm có CaCO3; MgCO3 và Al2O3; trong đó khối lượng của Al2O3 bằng 1/10 k

Khối lượng của muối cacbonat. Nung X ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được khối lượng chất rắn Y có khối lượng bằng 56,80% khối lượng hỗn hợp

Câu hỏi số 1:

Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X lần lượt ?

Câu hỏi: 26508

Câu hỏi số 2:

Hòa tan chất rắn thu được sau khi nung 22,44 gam X trên bằng dung dịch HCl 1,6M. Hãy xác định thể tích dung dịch HCl đã dùng?

Câu hỏi: 26509

Bài 77:

Hòa tan 115,3 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu đươc 12 gam muối khan. Nung chất rắn B tới khối lượng không đổi thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và chất rắn D.

1. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.

2. Tính khối lượng của B và D.

Câu hỏi số 1:

Hòa tan 115,3 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu đươc 12 gam muối khan. Nung chất rắn B tới khối lượng không đổi thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và chất rắn D. 1. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.

Câu hỏi: 26493

Câu hỏi số 2:

Hòa tan 115,3 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu đươc 12 gam muối khan. Nung chất rắn B tới khối lượng không đổi thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và chất rắn D. 2. Tính khối lượng của B và D.

Câu hỏi: 26494

Câu hỏi số 78:

Có 2 dung dịch H2SO4 Và NaOH. Biết rằng 20 ml dung dịch H2SO4  tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch NaOH. Mặt khác cho 20 ml dung dịch H2SO4 trên tác dụng với 5,91 gam BaCO3, để trung hòa lượng H2SO4 dư sau phản ứng ta cần 10ml dung dịch NaOH nói trên. Tính nồng độ mol/lít của 2 dung dịch đó.

Câu hỏi: 26491

Bài 79:

Cho một mẫu đá vôi vào ống nghiệm chứa 10ml dung dịch HCl 1M. Cứ sau 1 phút người ta đo thể tích khí CO2 thoát ra, thu được kết quả như sau:

Câu hỏi số 1:

Phản ứng dừng lại ở thời điểm nào?

Câu hỏi: 26029

Câu hỏi số 2:

Phản ứng xảy ra nhanh nhất ở thời điểm nào?

Câu hỏi: 26030

Câu hỏi số 3:

Nếu người ta đập nhỏ và đun nóng dung dịch thì có hiện tượng gì xảy ra?

Câu hỏi: 26031

Câu hỏi số 80:

Từ các nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên là: Natri clorua, quặng pirit và nước. Không dùng thêm hóa chất ( dụng cụ và xúc tác coi như đủ). Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng ( ghi điều kiện nếu có) và cho biết có thể tạo ra bao nhiếu muối trung hòa khác nhau:

Câu hỏi: 25703

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com