Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(1)   Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) sunfat.

(2)   Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch nước clo

(3)   Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua

(4)   Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân

(5)   Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

Câu hỏi: 56158

Câu hỏi số 2:

Cho các phản ứng sau:

(a)   H2S + SO2

(b)   Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) →

(c)    SiO2 + Mg \xrightarrow[t^{0}]{ti/le/mol/ 1:2}

(d)   F2 + H2\overset{t^{0}}{\rightarrow}

(e)   Ag + O3

(f)     Na2SiO3 + dung dịch HCl →

(g)   SiO2 + dung dịch HF →

Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

Câu hỏi: 56142

Câu hỏi số 3:

Đặc điểm của ăn mòn hóa học là:

Câu hỏi: 54882

Câu hỏi số 4:

Chất nào sau đây vừa tác dụng đươc với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

Câu hỏi: 54876

Câu hỏi số 5:

Phương trình phản ứng nào đúng trong các phương trình sau?

Câu hỏi: 54871

Câu hỏi số 6:

Dung dịch NaHCO3 trong nước:

Câu hỏi: 54557

Câu hỏi số 7:

Nhận định nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: 54545

Câu hỏi số 8:

Công thức hóa học của clorua vôi là:

Câu hỏi: 54538

Câu hỏi số 9:

Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Câu hỏi: 54498

Câu hỏi số 10:

Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu hỏi: 53792

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com