Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít hoặc 7,84 lít CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l đều thu được 9,85  gam kết tủa. Giá trị của x là:

Câu hỏi: 56116

Câu hỏi số 2:

Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thì lượng chất rắn khan thu được là:

Câu hỏi: 54878

Câu hỏi số 3:

Thêm từ từ dung dịch chứa 0,3 mol HCl vào 400ml dung dịch Na2CO3 0,5M đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí Y. Thêm tiếp nước vôi trong dư vào dung dịch X, sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là:

Câu hỏi: 54560

Câu hỏi số 4:

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc phản ứng thu được 7 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là:

Câu hỏi: 53795

Bài 5:

Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc để hở trong không khí, mỗi cốc đều đựng 100 gam dung dịch HCl có nồng độ 3,65%. Thêm vào cốc thứ nhất 8,4 gam MgCO3, thêm vào cốc thứ hai  8,4 gam NaHCO3.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 46437

Câu hỏi số 2:

  Sau khi phản ứng kết thúc, cân còn giữ vị trí thăng bằng không? Nếu không thì lệch về bên nào? Giải thích?

Câu hỏi: 46438

Câu hỏi số 3:

  Nếu mỗi bên đĩa cân cũng lấy 100 gam dung dịch HCl nhưng nồng độ là 10% và cũng làm thí nghiệm như trên với khối lượng MgCO3 và NaHCO3 đều bằng 8,4 g. Phản ứng kết thúc, cân còn giữ vị trí thăng bằng không? Giải thích?

Câu hỏi: 46439

Bài 6:

Dẫn khí H2 đến dư đi qua 25,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO; CuO nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8 gam chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225 ml dung dịch HCl.

Câu hỏi số 1:

  Hãy viết các PT phản ứng xảy  ra. Số phản ứng xảy ra trong thí nghiệm khử hỗn hợp X là?

Câu hỏi: 46390

Câu hỏi số 2:

  Số phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp X vào dung dịch HCl?

Câu hỏi: 46391

Câu hỏi số 3:

 Tính % số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X?

Câu hỏi: 46392

Bài 7:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol Cu2S;  0,05 mol FeS2 trong HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch Y (chỉ có muối sunfat) và khí NO.

Câu hỏi số 1:

Xác định thành phần các chất kết tủa?

Câu hỏi: 46354

Câu hỏi số 2:

Tính a?

Câu hỏi: 46355

Câu hỏi số 3:

Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y sẽ thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Câu hỏi: 46356

Bài 8:

Trong một bình kín dung tích không đổi 11,2 lít chứa O2 ở đktc và 0,9 gam A. Sau khi đốt cháy hết chất A, đưa bình về nhiệt độ ban đầu.

Câu hỏi số 1:

Tính thể tích các chất thu được sau phản ứng ở đktc?

Câu hỏi: 45333

Câu hỏi số 2:

Cho tất cả khí trong bình đi từ từ qua 500ml dung dịch NaOH 20% (d=1,2g/ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch thu được, biết rằng khi cho chất khí qua dung dịch NaOH thì nước bay hơi không đáng kể.

Câu hỏi: 45334

Bài 9:

Cho dòng khí CO đi qua ống sứ đựng 31,20 gam hỗn hợp CuO và FeO nung nóng. Sau thí nghiệm thu được chất rắn A và hỗn hợp khí B. Dẫn khí B sục vào 1,00 lít dung dịch Ba(OH)2 0,15M đến khi các phản ứng kết thúc, thấy tạo thành 29,55 g kết tủa.

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra trong trường hợp này là?

Câu hỏi: 43940

Câu hỏi số 2:

Tính khối lượng chất rắn A.

Câu hỏi: 43941

Câu hỏi số 3:

Chia A thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan phần một bằng dung dịch HCl dư, để cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,56 lít khí H2. Hòa tan hết phần 2 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thấy thoát ra 2,24 lít khí SO2. Số phản ứng xảy ra trong thí nghiệm này là?

Câu hỏi: 43942

Câu hỏi số 4:

Hãy tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Câu hỏi: 43943

Câu hỏi số 10:

Cho nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 00C là 25,93%, ở 90oC là 33,33%. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 900C tới 00C thì khối lượng dung dịch thu được là bao nhiêu gam?

Câu hỏi: 43489

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com