Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 11: Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu nhóm hiđroxyl ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 12: Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(b) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ.

(c) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 13: Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Nước ép chuối chín (kĩ) cho phản ứng tráng gương

B. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào mặt mới cắt của quả chuối chín (kĩ) thấy có màu xanh.

C. Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi hơi ngọt hơn cơm phía trên.

D. Khi ăn cơm nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

Câu 14: Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n

A. Thuỷ phân tinh bột và xenlulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được C6 H12O6.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước

C. Đều phản ứng với HNO3đặc có H2SO4 đặc xúc tác thu được (C6H7O11N3)n

D. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol n(CO2): n(H2O) = 6 : 5

Câu 15: Thực hiện phản ứng thủy phân a mol saccarozơ trong môi trường axit ( hiệu suất thủy phân là h) sau đó trung hòa axit bằng kiềm rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với AgNO3/NH3 thu được b mol Ag. Mối liên hệ giữa hiệu suất h với a và b là:

A. b = 2ah

B. b = 4ah

C. b = ah

D. b = 0,5ah

Câu 16: So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 17: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở

A. Phản ứng tráng bạc

B. phản ứng lên men thành rượu

C. phản ứng với CH3OH có xúc tác HCl

D. Hòa tan Cu(OH)2 thành dd màu xanh

Câu 18: Cho các phát biểu sau 

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozo và fructozo

(b) Trong môi trường axit, glucozo và fructozo có thể chuyển hóa lẫn nhau

(c) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng với AgNO3 trong NH3

(d) Trong dd gluctozo và fructozo đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd mà xanh lam

(e) Trong dd fructozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

(g) Trong dd glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh ( dạng α và β )

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 19: Gluxit (cacbonhiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. xenlulozơ

B. Tinh bột

C. saccarozơ

D. mantozơ

Câu 20: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xelulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

A. 2,20 tấn

B. 2,97 tấn

C. 1,10 tấn

D. 3,67 tấn

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com