Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 21: Để phân biệt glucozơ và fructozơ người ta có thể dùng thuốc thử là

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. Na

C. dung dịch Br2

D. Cu(OH)2/OH-

Câu 22: Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. saccarozơ

B. tinh bột

C. mantozơ

D. xenlulozơ

Câu 23: Chọn phát biểu sai

A. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit

B. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2

C. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 24: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 30,0

B. 13,5

C. 15,0

D. 12,15

Câu 25: Đồng phân của saccarozơ là

A. fructozơ

B. mantozơ

C. xenlulozơ

D. glucozơ

Câu 26: Tinh bột thuộc loại

A. polisaccarit

B. đisaccarit

C. lipit

D. monosaccarit

Câu 27: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0

B. 16,2

C. 9,0

D. 18,0

Câu 28: Chất thuộc loại cacbohiđrat là

A. xenlulozơ

B. glixerol

C. protein

D. poli(vinyl clorua)

Câu 29: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Saccarozơ

B. Protein

C. Tinh bột

D. Glucozơ

Câu 30: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2

B. 32,4

C. 10,8

D. 21,6

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com