Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 31: Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozo trong môi trường axit, thu được dung dịch X. CHo toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Tính m?

A. 21,6  

B. 2,16  

C. 4,32  

D. 43,2

Câu 32: Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm OH-, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là?

A. Xenlulozo

B. Mantozo

C. fructozo

D. Saccarozo

Câu 33: Tinh bột và xenlulozo khác nhau ở đặc điểm hoặc phản ứng nào dưới đây?

A. Độ tan trong nước

B. Phản  ứng thủy phân

C. Thành phần phân tử

D. Cấu trúc mạch phân tử

Câu 34: Chia hỗn hợp gồm glucozo và mantozo thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn vào nước rồi lấy dung dịch cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư được 0,02 mol Ag.

Phần 2: đun với dung dịch H2SO4 loãng. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH, sau đó cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 0,03 mol Ag

Số mol của glucozo và mantozo ban đầu lần lượt là:

A. 0,01 và 0,01

B. 0,005 và 0,005

C. 0,0075 và 0,0025

D. 0,0035 và 0,0035

Câu 35: Thủy phân hoàn toàn m gam xenlulozo có chứa 50% tạp chất trơ, toàn bộ lượng glucozo thu được làm mất màu vừa đủ 500ml dung dịch Br2 1M trong nước. Tính m?

A. 162

B. 81

C. 324

D. 180

Câu 36:  

Xenlulozo trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozo (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozo ).Nếu dùng 2 tấn xenlulozo thì khối lượng xenlulozo trinitrat điều chế được là?

A. 2,97 tấn 

B. 3,67 tấn

C. 1,1 tấn  

D.  2,2 tấn

Câu 37:  Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Glucozo và fructozo đều có nhóm chức –CHO trong phân tử

B. Glucozo và fructozo  đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

C. Glucozo và fructozo là 2 dạng thù hình của cùng một chất

D. Glucozo và fructozo đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

Câu 38: Hỗn hợp X gồm glucozơ, mantozơ và saccarozơ có tỉ lệ số mol glucozơ,: mantozơ: saccarozơ=3:2:1. Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch H2SO4 loãng để thực hiện phản ứng thuỷ phân , trong phản ứng nầy có 60% mantozơ bị thủy phân và 40% saccarozơ bị thuỷ phân. Trung hoà dung dịch sau khi thuỷ phân và thực hiện phản ứng tráng gương với lượng dư AgNO3 trong nước amoniac thu được 217,404 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 225,168

B. 245,896 

C. 214,284

D. 238,218

Câu 39: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

A. 90%.

B. 10%.

C. 20%

D. 80%.

Câu 40:  Cho một số tính chất: Có cấu trúc polime dạng mạch phân nhánh (1); tan trong nước (2); tạo với dung dich I2 màu xanh (3); tạo dung dịch keo khi đun nóng (4); phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6); các tính chất của tinh bột là:

A. 1,3,4,6 

B. 3,4,5,6         

C. 1,2,3,4 

D. 1,3,4,5

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com